กำหนดการ

กำหนดการงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับ SME ปี 2561”

 

ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม

จังหวัด/สถานที่

วันที่

ลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศ

1 กำหนดการงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 18 เมษายน 2561   ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 18 เมษายน 2561  ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการวันที่ 18 เมษายน 2561
2 กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561   ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 19 พฤษภาคม 2561  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
3  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” นครปฐม  โรงแรม ไมดา แกรนด ทวารวดี นครปฐม  วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 26 พฤษภาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
4  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” ราชบุรี  โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี  วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
5  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” ประจวบคีรีขันธ์  โรงแรมประจวบแกรนด์ ประจวบคีรีขันธ์  วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 5 มิถุนายน 2561
6  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” นนทบุรี เมืองทองธานี  วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561   ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 7 กรกฎาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
7  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กาญจนบุรี ไมด้ารีสอร์ท  กาญจนบุรี  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 20 กรกฎาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
8  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” ลพบุรี โรงแรมลพบุรี อินท์  ลพบุรี  วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
9  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” สระบุรี อารมณ์ดีรีสอร์ท สระบุรี   วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
10  กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” สมุทรปราการ  โรงแรมแกรนด์อินคำ สมุทรปราการ   วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 11 กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” สุพรรณบุรี โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ สุพรรณบุรี   วันพฤหัสบดีที่
16 สิงหาคม 2561
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 16 สิงหาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 11 กำหนดการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพฯ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ   วันพฤหัสบดีที่
23 สิงหาคม 2561
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 23 สิงหาคม 2561   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการวันที่ 23 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม