สสว.หนุนเอสเอ็มอีออนไลน์
April 30, 2018
รายงาน: หนุนโครงการ SME ONLINE ชูดี-เร็วดันยอดขายรับยุคดิจิทัล
April 30, 2018

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดแคมเปญเอสเอ็มอี 1 บาทโดยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คัดเลือกสินค้าเข้ามาจำหน่ายบน เว็บไซต์ที่ร่วมกับ สสว. 15 แห่ง เช่น shopee, lazada, lnwmall, weloveshopping, 11 street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, beautynista, pinsouq, tarad.com, far-e, Lalamove, และ shippop ราคา 1 บาท ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.-1 ก.ย. นี้
สำหรับราคาสินค้าดังกล่าวจะไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีของไทยขยายตลาดเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50,000 ราย และมีสินค้าประมาณ 100,000 รายการ จะมีทั้งของใช้ของกินอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าบริการต่าง ๆ ที่พักโรงแรม
“แคมเปญนี้จะให้ผู้ประกอบการเอส เอ็มอีไทยคัดเลือกสินค้าเข้ามาจัดโปรโมชั่นขายสินค้าราคา 1 บาททุกวันที่ 1 ของทุกเดือนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. สลับ ๆ กันไปซึ่งแล้วแต่จะจัดโปรโมชั่นเช่นซื้อสินค้าชิ้นแรก 1 บาทชิ้นต่อไปราคาเต็ม หรือขาย 1 บาทไปเลย ซึ่งในส่วนราคาที่เหลือ สสว. จะเป็นผู้จ่ายให้แต่ไม่รวมค่าขนส่ง โดย สสว.จัดงบในส่วนนี้ไว้ 40 ล้านบาท เชื่อว่าจะผลักดันให้เอสเอ็มอีเข้าสู่การค้าออนไลน์มากขึ้น คาดว่าปีนี้จะสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 650 ล้านบาท”
สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเอสเอ็มอีที่จะเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกับ 4 หน่วย งานพันธมิตรในการคัดเลือกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปสมัคร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับผิดชอบพื้นที่ภาค ตะวันตกและภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งการคัดเลือกสินค้าว่าสินค้าใดเหมาะสมที่จะขายบนเว็บไซต์จะพิจารณาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายคือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และทางเว็บไซต์ 15 แห่ง
ทั้งนี้แผนโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์เริ่มตั้งแต่ปี 60 คาดว่าเวลา 3 ปีที่ทำโครงการ จะสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการมาก กว่า 2,000 ล้านบาท ถือว่าการดำเนินโครงการปีแรกประสบความสำเร็จมีสินค้าเอสเอ็มอีเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ 100,000 รายการ สร้างยอดขายได้ถึง 350 ล้านบาท สูงเกินเป้าหมายที่วางไว้ว่าภายใน 3 ปี จะต้องสร้างยอดขายรวมได้ 650 ล้านบาท โดยสิ่งที่รัฐได้ดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีตื่นตัว รับรู้ เรียนรู้ มีช่องทางการขายได้มากขึ้น”.

Comments are closed.