ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุ พรรณบุรี
August 6, 2018
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ
August 8, 2018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสมุทรปราการ

        งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กับการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปั้นแบรนด์อย่างไร ให้เปรี้ยง”  Workshop “ทริคง่ายๆ ถ่ายภาพสินค้า (ด้วยมือถือ) ยอดขายพุ่งกำไรเพียบ” และ Workshop “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ   

        งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME  ปี 2561 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.ธัญบุรี โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขึ้นแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์ได้ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้ เพราะผู้ซื้อในยุคปัจจุบันหันมานิยมซื้อสินค้าบนออนไลน์กันมาก แล้วทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าถึงและขายของบนออนไลน์ได้อย่างถาวร จึงมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ สอนเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การสร้างเนื้อหาของสินค้าให้น่าสนใจ เป็นต้น รวมถึงทางโครงยังมีบริการถ่ายภาพสินค้าฟรีให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งช่วยเขียนเนื้อหารายละเอียดของสินค้าให้อีกด้วย และในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ www.smeonline.rmutt.ac.th

        คุณวิโรจน์ ลิมปวธัญญู ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ OSS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นพูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ OSS โดยทางศูนย์ฯ ภารกิจของ OSS แต่ละแห่งมีหน้าที่หลักในการรับขึ้นทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเพื่อช่วยบริหารจัดการได้ว่าผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้ประกอบการกลุ่มไหน เปิดธุรกิจประเภทอะไร เพราะหากมีการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ จะทำให้สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ประกอบการได้อย่างถูกกลุ่มและถูกเป้าหมาย  มีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นฟื้นฟู  มีการส่งต่อธุรกิจไปยังหน่วยร่วมเพื่อช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุน การตลาด การยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางศูนย์ฯ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

        จากนั้นพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปั้นแบรนด์อย่างไร ให้เปรี้ยง” โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิรินานิชย์ (โซอี้) เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ ได้มาแนะนำวิธีการปั้นแบรนด์ ที่มีด้วยกัน 6 เทคนิค ดังนี้ 1. สร้างแบรนด์ คือการสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์โดยมีความเป็นทันสมัย มีนวัตกรรม มีความเป็นไทย 2. การสร้างเรื่องราว คือการเล่าเรื่องราวของสินค้าด้วยตัวละครสร้างแบบวิถีชีวิตที่ธรรมดาเพื่อให้คนเข้าถึงและสามารถจดจำได้ 3. การสร้างความคุ้มค่า คือการทำให้สินค้าเกิดความคุ้มค่า ด้วยการเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าหรือฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย 4. การสร้าง Graphic Design คือการใช้กราฟิกดีไซน์ทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยการใช้อธิบายสิ่งที่ยากให้สามารถเข้าใจที่ต้องการจะสื่อสารหรือนำมาสร้างศิลปะบนสินค้า 5. การทำ Customer Relation Management (CRM) คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะต้นทุนการรักษาลูกค้าเก่าถูกกว่าการหาลูกค้าใหม่ และ 6. การสร้าง Content คือการสร้างแบรนด์ที่พูดคุยกับ Community ของคนที่ชอบสิ่งเดียวกันได้ นอกจากนี้การทำการตลาดต้องทำทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ต้องรู้เทรนของตลาด การใช้คีย์เวิร์ดที่นำไปสู่การค้นหาธุรกิจ การสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า การสร้างกิจกรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงก็จะสามารถทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้ มากกว่าการเลือกวิธีสร้างสินค้าที่แตกต่างเพราะสินค้าสามารถโดนก็อปปี้ได้ง่ายกว่าแบรนด์

        ช่วงบ่ายพบกับ Workshop เรื่อง “ทริคง่ายๆ ถ่ายภาพสินค้า (ด้วยมือถือ) ยอดขายพุ่งกำไรเพียบ” โดย คุณสมคิด ชัยจิตวนิช ช่างภาพหญิงคนแรกของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ The Nation ได้มาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือกับ 10 หลักพื้นฐานง่ายๆ คือ 1. การวางสินค้าในมุมที่แตกต่าง 2. การคุ่มสีของภาพสินค้าให้เหมือนกับของจริง 3. การจัดองค์ประกอบของสินค้าให้โดนเด่น 4. ฉากหลังต้องทำสินค้าให้ดูเด่น 5. การโชว์รายละเอียดสินค้าให้เด่นชัด 6. การใช้พร็อพอย่าให้เด่นกว่าสินค้าด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม 7. การใช้แพ็กเกจเข้ามาเป็นตัวเสริมสินค้าให้ดูน่าสนใจ 8. การจัดความสมดุลขององค์ประกอบ 9. การสร้างมุมมองใหม่ และ 10. การแต่งภาพสินค้า  และไม่ว่าจะใช้งานระบบปฏิบัติการไหนของมือถือหากมีโหมดกล้องถ่ายภาพก็สามารถนำมาถ่ายภาพสินค้าได้เช่นกัน รวมถึงการแนะนำอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพสินค้า อย่างเช่น ชุดไฟ  กล่องถ่ายภาพสินค้า เป็นต้น จากนั้นให้ผู้ประกอบการร่วมนำสินค้าถ่ายภาพพร้อมให้คำแนะนำ

        ต่อด้วย Workshop เรื่อง “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้มาแนะนำและสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee  สำหรับผู้ขายสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้เพียง 3 สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องตั้งค่าบัญชี คือ 1. กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ให้ครบถ้วน 2. เพิ่มที่อยู่ที่ติดต่อได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อรับสินค้า และ 3. ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าสินค้าจาก e-marketplace รวมถึง 3 ขั้นตอนในการขายสินค้าบน Shopee ออนไลน์ คือ 1. ถ่ายรูปสินค้า 2. ใส่รายละเอียดสินค้าและตั้งราคา และ 3. อัพสินค้าและแชร์ในโซเชียล และที่สำคัญ Shopee ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่ชาร์จบัตรเครดิต ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าลงขายสินค้า และไม่มีค่าโอนเงิน ลงขายออนไลน์กับทาง Application Shopee ได้แบบฟรีๆ กับการซื้อขายผ่าน Shopee แบบทุกทีทุกเวลา นอกจากสอนปฏิบัติการเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วยังมีการแนะนำเทคนิคในการเพิ่มยอดขายบน Shopee ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการซื้อขายผ่าน Marketing Centre ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายได้ เพียงเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า

 

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.