วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี
August 19, 2018
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสุพรรณบุรี
August 21, 2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี


เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ 
จ.สุพรรณบุรี : คุณอำพัน ศรีทอง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : พริกแกงหนองบ้านโพธิ์

“เนื้อหามีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจจะขยายองค์ความรู้ แนวคิด และเทคนิคออนไลน์ ไปยังสมาชิกของกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนการขายออนไลน์ต่อไป”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณบุรี : คุณภคนัท ธนญาธรณ์
เจ้าของธุรกิจ : Marketing & Sales Director ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพัฒนาบรรจุภัณฑ์

“ได้ความรู้ด้านการทำธุรกิจเพิ่มเติม และได้แนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ขอบคุณที่มอบสิ่งดี ๆ แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณบุรี : คุณชลิกา ตันวิเชียรศรี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย : แปรรูปกล้วยน้ำว้า

“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายในยุค 4.0 เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจึงมาเข้าร่วมโครงการจะรวบรวมความรู้ในครั้งนี้ ไปวางแผนเพื่อการทำธุรกิจในกลุ่มต่อไป”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณบุรี : คุณกชกร ผลโภชน์
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไวน์เฮาท์ : ผลิตภัณฑ์ปั่นมือเพื่อการดับกลิ่นจากถ่าน

“ขายของยุคนี้ ต้องปรับตนเองให้ทันสมัย และขายในตลาดออนไลน์ด้วยดีใจและขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่มาบริการความรู้ที่ จ.สุพรรณบุรี”

 

Comments are closed.