ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสุพรรณบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี
August 20, 2018
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสุพรรณบุรี

        งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กับการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายในยุค 4.0” และ Workshop “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี    

        งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME  ปี 2561 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.ธัญบุรี โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขึ้นแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์ได้ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้ อย่างเช่นการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee และ e-Marketplace อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดอบรมเน้นเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่องเทคนิคการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างเนื้อหาของสินค้าให้น่าสนใจ เป็นต้น รวมถึงทางโครงยังมีบริการถ่ายภาพสินค้าฟรี พร้อมทั้งช่วยเขียนเนื้อหารายละเอียดของสินค้าให้ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาร่วมถ่ายภาพในงานด้วย

        คุณสมเกียรติ วนะวนานต์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนเจ้าหน้าที่ OSS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นพูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ OSS โดยทางศูนย์ฯ ภารกิจของ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่หลักในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางศูนย์ ส่วนสมาชิกเก่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ เพราะทางศูนย์จะมีการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอด ทั้งในเรื่องของการตลาด การเงิน การบัญชี เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ คอยประสานงานช่วยเหลือเรื่องการส่งต่อธุรกิจของผู้ประกอบการที่พบปัญหาทางด้านเงินลงทุน การตลาด ไปยังหน่วยร่วมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับการช่วยเหลือและคำปรึกษาทางด้านธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นฟื้นฟู รวมถึงยังช่วยยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน

        จากนั้นพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายในยุค 4.0” โดย คุณนลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านตราสินค้าออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้มาสอนเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นมาจากการสร้างแบรนด์และการกำหนดลักษณะเฉพาะของตัวเรา ซึ่งประกอบด้วย 1. การกำหนดตัวตน (Product Story) เป็นการสร้างตัวตนให้ชัดเจน สร้าง Product Story คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และทำไม 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ทางด้านกายและจิต คือในเรื่องของ เพศ อายุ ศาสนา วิถีชีวิต การศึกษา รายได้ และกิจกรรม 3. การกำหนดจุดขาย (Unique Selling Point) เป็นการกำหนดจุดแข็งให้เป็นจุดขาย คือ สิ่งที่ไม่มีใครเหมือน การออกแบบ คุณภาพ ประโยชน์ที่มอบให้ ราคา ข้อเสนอพิเศษ และอื่นๆ  และ 4. การกำหนดลักษณะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Design Direction) เป็นการกำหนดสไตล์บรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นแนวหรูหราฟุ่มเฟือย แนวธรรมชาติปลอดสารพิษ แนวเก๋หรือเรียบง่าย แนวย้อนยุค แนวแบบทั่วไปตามประเพณีนิยม เป็นต้น รวมถึงได้มาแนะนำ Packaging Design Trends ของยุค 2018 กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันยุคสมัยด้วย 10 รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1. Simplicity เน้นความเรียบง่าย 2. Pastel เน้นความอ่อนจาง 3. Doodles เน้นลายเส้น เส้นขยุกขยิก 4. Movie Posters เน้นบรรยากาศแบบใบปิดหนัง (แผ่นโฆษณาฉากจากภาพยนตร์) 5. Big Words เน้นบอกตรงๆ บอกชัดๆ อ่านง่าย 6. Standout Shapes and Materials เน้นโดนเด่นที่รูปทรงและวัสดุ 7. Vintage เน้นรูปแบบเก่า หรูหรา ย้อนยุค คุณภาพสูง 8. Photography เน้นภาพถ่าย โดยเฉพาะภาพถ่ายที่มีความซับซ้อนหรือมีความคิดสร้างสรรค์ 9. Holographic Effects เน้นการใช้เทคนิคการพิมพ์ด้วยความร้อน และ 10. Vibrant Gradients เน้นการออกแบบด้วยการไล่โทนสี กับเทคนิคดีๆ ในพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายบนตลาดออนไลน์

        ต่อด้วย Workshop เรื่อง “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้มาแนะนำและสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee  สำหรับผู้ขายสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้เพียง 3 สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องตั้งค่าบัญชี คือ 1. กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ให้ครบถ้วน 2. เพิ่มที่อยู่ที่ติดต่อได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อรับสินค้า และ 3. ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าสินค้าจาก e-marketplace รวมถึง 3 ขั้นตอนในการขายสินค้าบน Shopee ออนไลน์ คือ 1. ถ่ายรูปสินค้า สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ไม่เกิน 9 รูป 2. ใส่รายละเอียดสินค้าและตั้งราคา ชื่อสินค้าต้องชัดเจนและดูน่าสนใจ ประกอบด้วย แบรนด์/ยี่ห้อ ชื่อสินค้า สีของสินค้า ขนาดของสินค้า และ 3. อัพสินค้าและแชร์ในโซเชียล ในการลงขายออนไลน์สามารถดาวน์โหลด Application Shopee มาใช้ได้แบบฟรีๆ ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่ชาร์จบัตรเครดิต ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าลงขายสินค้า และไม่มีค่าโอนเงิน รวมถึงยังมีการแนะนำเทคนิคในการเพิ่มยอดขายบน Shopee เพื่อนำมาช่วยกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายได้ ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการซื้อขายผ่าน Marketing Centre เพียงเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าก็สามารถช่วยเพิ่มยอดขายบนออนไลน์ได้

 

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.