ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018
งานแถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร
October 2, 2018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร

        งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กับการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดด้วยเฟสบุ๊ค แล้วฮุคด้วย LINE@”  และ Workshop “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มขายบน Shopee” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร    

        งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME  ปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.ธัญบุรี โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมถึงแนะนำช่องการเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ พร้อมนำทีมช่างภาพมืออาชีพจาก มทร.ธัญบุรี มาถ่ายภาพสินค้าฟรีให้กับทางผู้ประกอบการ และช่วยเขียนเนื้อหารายละเอียดของสินค้าให้ด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถนำภาพสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้ รวมทั้งผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ในการต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับธุรกิจของตนเองได้

        จากนั้นพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดด้วยเฟสบุ๊ค แล้วฮุคด้วย LINE@” โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิรินานิชย์ (โซอี้) เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ ได้มาแนะนำวิธีการใช้งาน Facebook อย่างคุ้มค่า และการสร้าง LINE@ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการขาย กับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซื้อของลูกค้า (Purchasing Funnel) ซึ่งมีด้วยกัน 4 หลักการ ประกอบด้วย 1. Awareness สร้างการรับรู้ 2. Interest สร้างความสนใจ 3. Desire เกิดความต้องการ และ 4. Action ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จากนั้นได้สอนหลักการวิเคราะห์ Keyword ที่จะนำไปใช้ในการขายออนไลน์ ด้วยกันใช้คำค้นที่สามารถทำให้ค้นเจอสินค้าด้วยการใช้เครื่องมือของ Google ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาคำต่างๆ มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์นั้นคือ Google Trends ผ่านการใช้งาน Google Search ซึ่งเรียกกันว่า Search Term โดยสามารถระบุคำที่ต้องการในช่องค้นหาของ Google Trends เพื่อดูแนวโน้มการค้นหาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ สามารถเข้าไปลองใช้กันได้ที่  https://trends.google.com/trends/explore พร้อมสอนการคัดเลือกโพสต์มาขึ้น News Feed บน Facebook กับ 5 ตัวแปรหลักสำคัญ ที่ประกอบด้วย News Feed Visibility = I x P x C x T x R  คือ I = INTEREST ความสนใจของเราที่มีต่อเพจ P = POST คนอื่นสนใจโพสต์นี้มากน้อยแค่ไหน C = CREATOR คะแนนของโพสต์เก่าๆ ก่อนหน้านั่น T = TYPE ประเภทของโพสต์ เช่น รูป ลิงค์ หรือ VDO แต่ละประเภทมีคะแนนไม่เท่ากัน และ R = RECENCY การนำโพสต์เก่ากลับมาโพสต์ใหม่อีกรอบหากโพสต์เก่าถูกโพสต์ไว้นานแล้วคะแนน Recency จะตกลง นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้งาน Ad ใน Facebook และสอนการสร้าง Line@ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการขาย การทำการตลาด การนำไปใช้เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้จริง

        ต่อด้วย Workshop เรื่อง “การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้มาสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee  สำหรับผู้ขายเพียงเลือกลงทะเบียนง่ายๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ 1. เบอร์โทรศัพท์ 2. E-mail และ 3. Facebook รวมถึง 3 ขั้นตอนในการขายสินค้าบน Shopee ออนไลน์ คือ 1. ถ่ายรูปสินค้า 2. ใส่รายละเอียดสินค้าและตั้งราคา และ 3. อัพสินค้าและแชร์ในโซเชียล รวมถึงแนะนำการซื้อขายผ่านระบบ Shopee ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ลูกค้าสั่งซื้อสิ้นค้าพร้อมชำระเงินผ่านระบบ Shopee  2. ทาง Shopee ตรวจสอบยอดเงินชำระพร้อมแจ้งเตือนออเดอร์ให้ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า 3. ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าพร้อมกด “ส่งสินค้า”  4. สินค้าถึงมือผู้ซื้อ และผู้ซื้อกด “ยืนยันรับสินค้า” และ 5. Shopee โอนเงินเข้า My Wallet by Air Pay ของผู้ขาย โดยจะทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของทางร้านค้าโดยตรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (My Wallet by Air Pay คือ กระเป๋าเงินภายใต้ Shopee ซึ่งถ้าต้องการใช้เงินต้องกดถอนออกมาจาก My Wallet เพื่อไปเข้าบัญชีที่ผูกเอาไว้ จากนั้นถึงสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้) พร้อมสอนเทคนิคในการเพิ่มยอดขายบน Shopee เพียงเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการซื้อขายผ่าน Marketing Center ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายได้ นอกจากนี้ คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ มทร.ธัญบุรี ยังได้มาสอนเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน” กับการตั้งค่าการใช้งานกล้องถ่ายภาพของสมาร์โฟน การตั้งค่าเส้นตารางหรือจุดตัด 9 ช่องให้กับกล้องถ่ายภาพ พร้อมแนะนำแนวทางการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพสวยโดนใจกับทริคง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.