เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จังหวัดสุพรรณบุรี
August 21, 2018
วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

 


“ดีใจที่ สสว. เห็นความสำคัญ
จัดอบรมการขายออนไลน์
การสร้าง Facebook และ Line@
ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และหวังว่าจะมีกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอีก”

 

คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย
เจ้าของโรงงาน : ฟอกหนังและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง


อยากขายทางออนไลน์
และมีโอกาสเข้าอบรมกับ สสว.
เกี่ยวกับการขาย การโปรโมท
บน Facebook การใช้ LINE@
สิ่งที่ได้วันนี้จะนำไปพัฒนา
ช่วยเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น”


 

คุณจารุภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าของธุรกิจ : บริษัท ซี. เอส. พี. พลาสติก จำกัด


“วันนี้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว.
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น
เป็นประโยชน์อย่างมาก
สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง
ขอบคุณมากๆ ค่ะ”

 

 

คุณจิราภรณ์ เหลือสถิตย์
เจ้าของธุรกิจ : FLEUR IDEA ดอกไม้ประดิษฐ์


มีความสนใจจึงได้เข้าอบรม
เพราะยังขาดช่องทางการขายออนไลน์
ได้เรียนรู้เรื่องการขาย การโฆษณา
ทาง Facebook และ LINE@
ขอบคุณ สสว. มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”


 

คุณสมชาย กิตติสรยุทธ
เจ้าของธุรกิจ : บริษัท มะพร้าวไทยเพียว จำกัด

Comments are closed.