วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร


เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร
 : คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย
เจ้าของธุรกิจ : โรงงานฟอกหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

“ดีใจที่ สสว. เห็นความสำคัญจัดอบรมการขายออนไลน์ การสร้าง Facebook และ Line@ ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และหวังว่าจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอีก”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณจารุภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าของธุรกิจ : บริษัท ซี. เอส. พี. พลาสติก จำกัด

“อยากขายทางออนไลน์ และมีโอกาสเข้าอบรมกับ สสว. เกี่ยวกับการขาย การโปรโมทบน Facebook การใช้ LINE@ สิ่งที่ได้วันนี้จะนำไปพัฒนาช่วยเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณจิราภรณ์ เหลือสถิตย์
เจ้าของธุรกิจ : FLEUR IDEA ดอกไม้ประดิษฐ์

“วันนี้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมากสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริงขอบคุณมากๆ ค่ะ”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณสมชาย กิตติสรยุทธ
เจ้าของธุรกิจ : บริษัท มะพร้าวไทยเพียว จำกัด

“มีความสนใจจึงได้เข้าอบรมเพราะยังขาดช่องทางการขายออนไลน์ได้เรียนรู้เรื่องการขาย การโฆษณาทาง Facebook และ LINE@ ขอบคุณ สสว. มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”

 

Comments are closed.