งานแถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร
August 24, 2018
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
October 3, 2018

งานแถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร

        งานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กับการเสวนาพิเศษเรื่อง “เปิดมุมมองการค้าออนไลน์บน E-Marketplace ในยุค 4.0”  และสัมมนาพิเศษเรื่อง “Digital Expert 2018” ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม บี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    

        โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ SME ONLINE ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงกลุ่มป้าหมาย สร้างยอดขาย มีช่องทางการจำหน่ายและรูปแบบบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ ในการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ปีนี้ มีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า 56,917 ราย มีผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์กว่า 10,465 ร้านค้า มีสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 125,046 ผลิตภัณฑ์ มีสินค้าที่สามารถเข้าสู่ E-Marketplace กว่า 62,351 ผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 110 ล้านบาท

        โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ได้กล่าวถึง ความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based economy) การส่งเสริมให้ SME ไทยปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SME) ขยับสู่ 50% ของ GDP ประเทศ ภายในปี 2564 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตัวแทนความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ดร.ภคินี อริยะ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวถึงภาพรวมของโครงการฯ ที่มีส่วนได้ให้ความรู้บ่มเพาะผู้ประกอบการผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อย่างเข้มข้น จนสามารถส่งเสริมให้ SME รายใหม่ให้มีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) และเน้นสอนจนเป็นและเปิดร้านค้าออนไลน์จริงกับ e-Marketplace ชั้นนำได้ รวมทั้งพัฒนา SME ที่ค้าขายออนไลน์อยู่แล้วให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับอัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ เพื่อช่วยคนตัวเล็กให้ค้าง่ายขายคล่องได้ รวมถึงได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการฯ อีก 2 ท่าน คือ คุณวิภาส รักสกุลไทย เจ้าของร้านไส้อั่ววีวรรณ และคุณฐิติรัตน์ ศักดาปรีชา เจ้าของบริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด ที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้สามารถขึ้นขายบนตลาดออนไลน์ได้

        ส่วนช่วงบ่ายพบกับเสวนาพิเศษเรื่อง “เปิดมุมมองการค้าออนไลน์บน E-Marketplace ในยุค 4.0” โดย คุณปภาศิริ มหธราดล ตัวแทนจาก Shopee  คุณศิริวรรณ พิริยะเมธากุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอลล์ไทยแลนด์ จำกัด  คุณเมธปริยา คำนวณวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด  คุณพงศ์สันต์ ตามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้อปซีซั่น จำกัด  และคุณวรวุฒิ สายบัว กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด ซึ่งทุกท่านเป็นตัวแทนผู้ให้บริการธุรกิจออนไลน์ในการเปิดช่องทางการจำหน่ายการซื้อขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ ได้มาเปิดประสบการณ์และแนะนำความรู้ต่างๆ ทางด้านการให้บริการธุรกิจในรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งของผู้ซื้อ ผู้ขาย ร้านค้า สินค้า และบริการต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถใช้สื่อกลางการติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

        ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Expert 2018” โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิรินานิชย์ (โซอี้) เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ ได้มาแนะนำการเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุคดิจิทัล ซึ่งมีด้วยกัน 6 เทคนิค ดังนี้ 1. สร้างแบรนด์ คือการสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์โดยมีความเป็นทันสมัย มีนวัตกรรม มีความเป็นไทย 2. การสร้างเรื่องราว คือการเล่าเรื่องราวของสินค้าด้วยตัวละครสร้างแบบวิถีชีวิตที่ธรรมดาเพื่อให้คนเข้าถึงและสามารถจดจำได้ 3. การสร้างความคุ้มค่า คือการทำให้สินค้าเกิดความคุ้มค่า ด้วยการเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าหรือฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย 4. การสร้าง Graphic Design คือการใช้กราฟิกดีไซน์ทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยการใช้อธิบายสิ่งที่ยากให้สามารถเข้าใจที่ต้องการจะสื่อสารหรือนำมาสร้างศิลปะบนสินค้า 5. การทำ Customer Relation Management (CRM) คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะต้นทุนการรักษาลูกค้าเก่าถูกกว่าการหาลูกค้าใหม่ และ 6. การสร้าง Content คือการสร้างแบรนด์ที่พูดคุยกับ Community ของคนที่ชอบสิ่งเดียวกันได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะในยุคดิจิทัลนี้ผู้ประกบอการต้องรู้จักที่จะทำการตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.