สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “เพิ่มยอดขายสุดปังแบบมือโปร ด้วย Line@ สำหรับร้านค้าออนไลน์” ณ อาคาร The Connection ชั้น 2 ห้อง Auditoriam ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดยภายใต้ความร่วมมือกับทาง สสว. ซึ่งได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทางมทร.ธัญบุรี หนึ่งในหน่วยร่วมจึงได้จัดงานสัมมนาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วหรือผู้ประกอบการกลุ่ม B โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มยอดขายบนตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ เพราะในปีนี้ทาง สสว. ได้จัดกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อต้องการเสริมศักยภาพในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการได้ตรงกลุ่มจนสามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้ โดย กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะสามารถนำสินค้าไปขายที่ต่างประเทศได้ กลุ่ม B เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพระดับหนึ่งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมีเทรนเนอร์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ พร้อมด้วยการเพิ่มความรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้การรองรับสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ที่เป็นพันธมิตรรวมกัน และกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขายสินค้าบนออนไลน์ ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์เลย กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องเริ่มต้นด้วยการมอบองค์ความรู้ทางการตลาดออนไลน์เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการจากผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์จนสามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้ ทางมทร.ธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกับทาง ตลาดดอทคอม เพื่อมาสอนการใช้งานเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายบน ตลาดดอทคอม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มที่ B ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพจนสามารถขายสินค้าบนเครื่องมือของตลาดดอทคอมได้

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากนั้นพบกับการบรรยาย เรื่อง Facebook Marketing” โดย คุณกฤษฎา โรจนโสภณดิษฎ์ เจ้าของเพจ Mew Social และผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ได้มาสอนการเพิ่มยอดขายด้วย Content กับหัวข้อที่น่าสนใจเรื่อง การอัปเดตการตลาดออนไลน์ ว่ามีความเคลื่อนไหวและพัฒนาไปถึงระดับไหนและอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการขายบนตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน หากพูดถึงเทรนด์ใหม่อย่าง Social Commerce นักการตลาดดิจิทัลจะรู้จักกันดี เพราะเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนมากขึ้น อย่างเช่น Facebook หรือ Instagram พร้อมสอนเคล็ดลับการขายของผ่าน Facebook กับ 5 ขั้นตอนเริ่มต้นสร้างรายได้ด้วยการตลาด คือ 1. สร้างคอนเซ็ปต์และจุดขายของสินค้า 2. การทำคอนเทนต์เพื่อขายให้สินค้าน่าสนใจ 3. การโฆษณาด้วยการทำการตลาด จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเห็นสินค้า 4. การปิดการขายด้วยการตอบกลับลูกค้าให้เร็วบอกรายละเอียดสินค้าให้มากกว่าคำถามเพื่อปิดการขายให้ได้ และ 5. การวัดผล เพราะการวัดผลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ อย่างเช่น เงินที่ลงทุนโฆษณาต่อวัน/สัปดาห์ ต้องน้อยกว่ายอดขายแล้วทำการเก็บข้อมูลสถิติที่ขายได้ เป็นต้น รวมถึงสอนการทำโฆษณา Facebook เบื้องต้นด้วย Ads Manager

คุณกฤษฎา โรจนโสภณดิษฎ์
เจ้าของเพจ Mew Social และผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

ส่วนการบรรยายในวันที่สอง เรื่อง “สร้างยอดขายเพิ่ม เติมฐานลูกค้าด้วย LINE@ และ Facebook@” โดย คุณณัฐชนก สกุลชัยพิวัฒน์ และ คุณณิชา ขวดแก้ว ทีมงาน Education for Business บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป ซึ่งได้มาสอนเกี่ยวกับการสร้าง LINE@ ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น LINE Official Account และ Facebook@ ซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจลูกค้าเสียก่อนว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการเข้าถึงออนไลน์ เพราะในการสร้างช่องทางการขายออนไลน์อย่าง Line Account Connect สามารถนำไปใช้กับสินค้าหมวดหมู่ Beauty, Education, Fashion, Restaurant, Service, Travel เป็นต้น การนำบริการของ LINE@ มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำการขายออนไลน์ กับ 4 Concepts ตามประเภทธุรกิจ คือ Awareness, Communication, Conversion Retention และ Personalization ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกรายละเอียดหมวดเพื่อนำไปใช้งานได้ตรงกลุ่มและสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างบัญชีที่ต้องการ พร้อมสอนการสร้างบัญชี Line@ ซึ่งแตกต่างกับบัญชี Line ทั่วไปที่ใช้อยู่ เพราะ Line@ สามารถตั้งเป็นชื่อตัวเอง ชื่อแบรนด์หรือร้านค้า เพื่อโปรโมทสินค้า สามารถส่งข้อความแบบ Broadcast, สามารถทำ e-coupon, และแชทแบบ 1 ต่อ 1 เหมือน Inbox, สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ กับขั้นตอนการสมัคร Line@ คือ 1. เปิดบัญชี 2. การสมัครพรีเมียมไอดี 3. การส่งข้อความทักทาย 4. การโปรโมทสินค้าบนไทม์ไลน์ 5. การเลือกแพ็กเกจรายเดือน 6. การเพิ่มแอดมินและเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเงิน 7. การสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัติ 8. การสร้างข้อความริชคอนเทนต์ 9. การสร้างคูปองและโปรโมชั่น 10. การสร้างบัตรสะสมแต้ม 11. การสร้างแบบสอบถามและโพล 12. การดูข้อมูลสถิติ และ 13. การสร้างมินิเว็บไซต์ ขั้นตอนเหล่านี้สามารถเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะลูกค้าให้ตรงกลุ่ม และในส่วนของแพ็กเกจและค่าบริการของ LINE@ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนสามารถนำ LINE@ ไปปรับใช้กับธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสารและการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้กับธุรกิจของตนเอง

คุณณัฐชนก สกุลชัยพิวัฒน์ และ คุณณิชา ขวดแก้ว
ทีมงาน Education for Business บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว. อีกมากมาย

 

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

May 22, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “เพิ่มยอดขายสุดปังแบบมือโปร ด้วย Line@ สำหรับร้านค้าออนไลน์” ณ อาคาร The Connection ชั้น 2 ห้อง Auditoriam ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 […]
May 22, 2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว.ยกระดับผู้ประกอบการออนไลน์

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว.ยกระดับผู้ประกอบการออนไลน์ แหล่งที่มา : www.talknewsonline.com มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว.ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ […]
May 22, 2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’ (เรื่องจริงผ่านเลนส์)

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’ (เรื่องจริงผ่านเลนส์) แหล่งที่มา : เรื่องจริงผ่านเลนส์.com มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
May 22, 2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ ‘ออนไลน์’  มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ  สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์” แหล่งที่มา : www.thebusinessplus.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ […]