กำหนดการ

Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์”

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center)

ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ

**********************************

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.         กล่าวรายงานชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์

   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๕ น.         ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย คุณวชิระ แก้วกอ  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๐ น.         มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.         WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         สัมมนา “Content  Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ ”  โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

   ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.         สัมมนา “Content  Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ ” (ต่อ)

   โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

๑๖.๓๐ น.                         ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

BKK 1 Content Marketing กำหนดการ (96.0 KiB, 40 downloads)

March 29, 2019

กำหนดการ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge […]
March 18, 2019

ยกระดับเอสเอ็มอี ออนไลน์ เชื่อมนวัตกรรมด้วยปลายนิ้ว

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2562ชุลีพร อร่ามเนตรqualitylife4444@gmail.com5 สถาบันการศึกษา ร่วมกับสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดโครงการเอสเอ็มอี ออนไลน์ ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด ดิจิทัล ทู โกลบอล ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์สากล ผ่านอี-มาร์เก็ตเพลส ชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง […]
March 13, 2019

สสว.จับมือ 5 พันธมิตรปั้นเอสเอ็มอีสู่ตลาดออนไลน์ปีที่ 3

สสว.จับมือ 5 พันธมิตรปั้นเอสเอ็มอีสู่ตลาดออนไลน์ปีที่ 3 สยามรัฐ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการSME ON LINE ปีที่ […]
March 11, 2019

สสว.จับมือ 5 องค์กร เปิดตัวโครงการ SME Online ปีที่ 3

สสว.จับมือ 5 องค์กร เปิดตัวโครงการ SME Online ปีที่ 3 ETVNEWS THAI