‘สสว.’จับมือ 5 มหา’ลัยดัง ปั้น’เอสเอ็มอี’ลุยตลาดโลก

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านe-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าสสว. ให้โอกาสมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานมายาวนาน จึงมีประสบการณ์กับกลุ่มเอสเอ็มอีหลายกลุ่ม และมีงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และมีศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “RMUTT Innovation and Knowledge Center” ที่พร้อมเชื่อมโยง บูรณาการและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงต่อไป ซึ่งเอสเอ็มอีเปรียบเสมือนเส้นเลือดประเทศถ้าเอสเอ็มอีเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการฟรี ติดตามรายละเอียดที่ Facebook : SMEONLINE BY OSMEP และแอพฯSME CONNEXT

March 5, 2019

‘สสว.’จับมือ 5 มหา’ลัยดัง ปั้น’เอสเอ็มอี’ลุยตลาดโลก

‘สสว.’จับมือ 5 มหา’ลัยดัง ปั้น’เอสเอ็มอี’ลุยตลาดโลก สยามรัฐ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to […]
March 5, 2019

สสว.จับมือพันธมิตร ปั่น SME ลุยตลาดออนไลน์ ชู Digital to Global

สสว.จับมือพันธมิตร ปั่น SME ลุยตลาดออนไลน์ ชู Digital to Global สสว.จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital to Global เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว ปั้นผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศลุยตลาดออนไลน์สากล แหล่งข่าว : […]
March 5, 2019

สสว. จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital to Global เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว ปั้นผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศลุยตลาดออนไลน์สากล

สสว. จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital to Global เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว ปั้นผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศลุยตลาดออนไลน์สากล แหล่งข่าว : สยามโฟกัสไทม์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
March 5, 2019

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ สสว.จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปั้น SME ปีที่ 3

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ สสว.จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปั้น SME ปีที่ 3