วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ตึกพวงชมพู ห้องประชุม 5401 มทร.ธัญบุรี

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นายพสธร พงษ์วัฒนาพร
เจ้าของ : เบอเกอร์รี่ BAKE BITE Homemade

“ได้เรียนรู้เทคนิคการขาย การใช้แอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวณัชชา บุญประคอง
เจ้าของ : ขนมจีบกุ้งแก้ว Jeebkeng

“ปัจจุบันขายทาง Facebook อยากเพิ่มช่องทางการขายใน Shopee ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี
ที่จัดโครงการฯ มีประโยชน์มากๆ”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวอรวรรณ แก้วลี
เจ้าของ : เค้กวุ้น Special Day

“ได้ข้อมูลที่ดีมากๆ จากวิทยากร สอนทำการตลาดและคอนเทนต์ใน Shopee
ขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นายธกฤต หมั่นนิยม
เจ้าของ : วุ้นลูกชุบ Lookiechoub

“ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย กระจายสินค้าให้ทั่วถึงในตลาดออนไลน์ เพื่อต่อยอดการขาย”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวพนิดา ไกรนุกูล
เจ้าของ : ร้านเหม่อแรงส์ เมอแรงเรนโบว์

“ได้ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษีอากร การใช้แอพ Shopee การแพ็คของ การส่งของและถ่ายรูปสินค้า ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่จัดกิจกรรมดีๆ”


จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

March 7, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” มทร.ธัญบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. […]
March 7, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ตึกพวงชมพู ห้องประชุม 5401 มทร.ธัญบุรี  จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]