สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กรุงเทพมหานคร กับหัวข้อ เรื่อง “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากภายใต้โครงการ SME ที่ได้ดำเนินงานมา 3 ปี ในปีนี้ได้มีการพัฒนาและจัดอบรมที่เข้มข้นขึ้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้มีความรู้ความสามารถในด้าน Digital Marketing เน้นการส่งเสริมการขายออนไลน์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทันต่อตลาดยุคใหม่ เน้นเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ เพราะการตลาดออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME ทุกคนควรเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์สากลได้

คุณวชิระ แก้วกอ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทาง ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารโครงการผ่าน SME CONNEXT ซึ่งเป็นระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินงานทั้ง 2 ปีที่ผ่านมาในปีที่ 3 ได้มีการปรับเพิ่มองค์ความรู้เสริมความแข็งแกร่งทางด้านการตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น และ 3.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน ด้วยการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกับทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ภายใต้การจัดอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพ กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” และการอบรมเรื่อง “การเปิดร้านค้าออนไลน์” พร้อมให้บริการถ่ายภาพสินค้าฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะเป็นตัวช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าในการเขียน Content Marketing และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

การบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง” โดย ตัวแทนบริษัท เว็บทูพริ้นท์โซลูชั่น จำกัด ได้มาสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บน SHOPEE และเทคนิคในการตั้งค่าการใช้งาน ซึ่ง “SHOPEE” เป็นตลาดซื้อขายแบบโซเชียลที่มุ่งเน้นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูและซื้อขายได้อย่างสะดวกด้วยระบบการชำระเงินและการสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อให้การซื้อ-ขายของผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่สะดวกปลอดภัย ด้วยกระบวนการขายสินค้าผ่าน SHOPEE มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1. เมื่อผู้ขายได้รับการสั่งซื้อ 2. เมื่อผู้ซื้อมีการชำระเงิน 3. การเตรียมการจัดส่งโดยใช้การจัดส่งที่รองรับโดย SHOPEE 4. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า และ 5. ระบบโอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย และในส่วนของการเปิดร้านค้าออนไลน์บน SHOPEE นั้น ทางวิทยากรได้สอนตั้งแต่กระบวนการสมัครการใช้งาน การลงทะเบียน E-mail การตั้งค่าที่อยู่ การตั้งค่าบัญชีธนาคาร การลงขายสินค้า การใส่รายละเอียดการกรอกข้อมูลสินค้า การโปรโมทสินค้า และการตั้งค่าการจัดส่ง แถมตอนนี้ทาง SHOPEE ยังมีโปรโมชั่นดีๆ กับบริการการส่งสินค้าฟรีตามเงื่อนไขที่ SHOPEE ได้ระบุไว้ ดังนั้น การซื้อขายออนไลน์บน SHOPEE ไม่ใช่เรื่องยาก หากผู้ซื้อสงสัยในสินค้าก็สามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงผ่านข้อความแชท (Live Chat) หรือหากพบปัญหาก็สามารถสอบถามทาง SHOPEE ได้โดยตรง และที่สำคัญสินค้าที่ถูกกว่ามีการแจกโค้ดส่วนลด รวมถึงผู้ขายเองก็ยังสามารถลดราคาสินค้าได้เองอีกด้วย

คุณกุลจิรา ผุลละศิริ
ตัวแทนบริษัท เว็บทูพริ้นท์โซลูชั่น จำกัด

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร ได้มาสอนกลยุทธ์และเทคนิคในการทำการตลาดเชิงข้อมูลและเนื้อหา หรือ Content Marketing ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการทำข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวของสินค้า และบริการที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรา ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทำ Digital Marketing อย่างเช่น Website, e-mail Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing, Online PR และ Mobile & APP Marketing ส่วนรูปแบบของ Content อาจมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความ/ตัวหนังสือ, ภาพถ่าย/ภาพกราฟิก, ลายมือเขียน, Video Cilp, Infographic/Information, Audio/Podcast, Live และ Cartoon เป็นต้น และยังมีหลักการสร้าง Valuable Content แบบง่ายๆ ที่จะทำให้คอนเทนต์มีคุณค่า ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำคอนเทนต์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Real Time Content, How to Content, Question Content, Warning Content, Inspire Content, Quote Content, Q&A Content เป็นต้น รวมถึงเทคนิคและวิธีการทำ Content Marketing ต่างๆ อีกมากมายที่จะทำให้คอนเทนต์เป็นที่สนใจและตรงต่อกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้กับวิธีการคิดและรูปแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้

ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว.

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์”22.1 MiB34
เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง”1.7 MiB62

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

April 5, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กรุงเทพมหานคร กับหัวข้อ เรื่อง “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 […]
April 5, 2019

สสว.ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการออนไลน์

สสว.ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการออนไลน์ มติชน ฉบับวันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 มทร.ธัญบุรี เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอีประจำปี 2562 หรือ SME Online ของ สสว. เป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมยกระดับ ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขาย ชั้นนำที่รวบรวมสินค้า ร้านค้า บริษัท (E-Marketplace) […]
April 5, 2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’ (siamnewstime)

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’ แหล่งข่าว : siamnewstime มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ซึ่งเป็นความร่วมมือปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital […]
April 5, 2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’ (โลกวันนี้)

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’ แหล่งข่าว : โลกวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ซึ่งเป็นความร่วมมือปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to […]