งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กรุงเทพมหานคร กับหัวข้อ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุด ไม่ต้องหยุดแชร์” ณ ห้อง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย
เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง
คุณจารุวรรณ อากาศ
เจ้าของธุรกิจอาเคเดียฟูดส์
คุณภูริโชติ สุจริตอภิรักษ์
เจ้าของธุรกิจแชมพูก้อนสมุนไพรผมดก
คุณรุ่งทิวา ประจันดุม
เจ้าของธุรกิจสเปรย์สมุนไพรแบรนด์ละมุน

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

April 9, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กรุงเทพมหานคร กับหัวข้อ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุด ไม่ต้องหยุดแชร์” ณ ห้อง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 […]