‘สสว.’จับมือ 5 มหา’ลัยดัง ปั้น’เอสเอ็มอี’ลุยตลาดโลก

‘สสว.’จับมือ 5 มหา’ลัยดัง ปั้น’เอสเอ็มอี’ลุยตลาดโลก

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านe-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าสสว. ให้โอกาสมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานมายาวนาน จึงมีประสบการณ์กับกลุ่มเอสเอ็มอีหลายกลุ่ม และมีงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และมีศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “RMUTT Innovation and Knowledge Center” ที่พร้อมเชื่อมโยง บูรณาการและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงต่อไป ซึ่งเอสเอ็มอีเปรียบเสมือนเส้นเลือดประเทศถ้าเอสเอ็มอีเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการฟรี ติดตามรายละเอียดที่ Facebook : SMEONLINE BY OSMEP และแอพฯSME CONNEXT