สสว.ลุยโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการ เอสเอ็มอี ออนไลน์ ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์สากล ผ่าน e-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย สร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 640 ล้านบาท ที่ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ทอาคาร เกษร ทาวเวอร์
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการทำงานของสสว.ในปีนี้ นโยบายหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไปสู่การเป็นความทันสมัย และปีนี้สสว.จัดอบรมผู้ประกอบการผ่านทางโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ และจัดทำแอพพลิเคชั่น เอสเอ็มอี คอนเน็กซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จาก สสว. และยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
นายสุวรรณชัยกล่าวต่อว่า โครงการเอสเอ็มอีออนไลน์จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560-2561 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้วกว่า 120,000 ราย เตรียมความพร้อมจัดทำรายละเอียดสินค้ากว่า 265,000 ผลิตภัณฑ์ และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 20,000 ร้านค้า และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท
“การดำเนินงาน สสว. และ 5 หน่วยร่วม จะเปิดการอบรมให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติทั้งแบบออนไลน์, ออฟไลน์ และเวิร์กช็อป ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์ การทำการตลาดแบบดิจิตอล และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50,000 ราย เตรียมความพร้อมสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 640 ล้านบาท ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ฟรี” นายสุวรรณชัยกล่าว