เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ตึกพวงชมพู ห้องประชุม 5401 มทร.ธัญบุรี 

นายพสธร พงษ์วัฒนาพร
เจ้าของ : เบอเกอร์รี่ BAKE BITE Homemade
นางสาวณัชชา บุญประคอง
เจ้าของ : ขนมจีบกุ้งแก้ว Jeebkeng
นางสาวอรวรรณ แก้วลี
เจ้าของ : เค้กวุ้น Special Day
นายธกฤต หมั่่่นนิยม
เจ้าของ : วุ้นลูกชุบ Lookiechoub
นางสาวพนิดา ไกรนุกูล
เจ้าของ : ร้านเหม่อแรงส์ เมอแรงเรนโบว์

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี