วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” มทร.ธัญบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ตึกพวงชมพู ห้องประชุม 5401 มทร.ธัญบุรี

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นายพสธร พงษ์วัฒนาพร
เจ้าของ : เบอเกอร์รี่ BAKE BITE Homemade

“ได้เรียนรู้เทคนิคการขาย การใช้แอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวณัชชา บุญประคอง
เจ้าของ : ขนมจีบกุ้งแก้ว Jeebkeng

“ปัจจุบันขายทาง Facebook อยากเพิ่มช่องทางการขายใน Shopee ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี
ที่จัดโครงการฯ มีประโยชน์มากๆ”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวอรวรรณ แก้วลี
เจ้าของ : เค้กวุ้น Special Day

“ได้ข้อมูลที่ดีมากๆ จากวิทยากร สอนทำการตลาดและคอนเทนต์ใน Shopee
ขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นายธกฤต หมั่นนิยม
เจ้าของ : วุ้นลูกชุบ Lookiechoub

“ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย กระจายสินค้าให้ทั่วถึงในตลาดออนไลน์ เพื่อต่อยอดการขาย”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ มทร.ธัญบุรี : นางสาวพนิดา ไกรนุกูล
เจ้าของ : ร้านเหม่อแรงส์ เมอแรงเรนโบว์

“ได้ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษีอากร การใช้แอพ Shopee การแพ็คของ การส่งของและถ่ายรูปสินค้า ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่จัดกิจกรรมดีๆ”


จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี