วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดสิงห์บุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 หัวข้อ “เปิดเพจเฟซบุ๊ค สำหรับเริ่มต้นขายของออนไลน์” ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 08.00-16.00 น.

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี : คุณศศิวรรณ ขันทอง
เจ้าของธุรกิจน้ำมันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

“เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ขอบคุณ สสว. และ
ราชมงคลธัญบุรี ที่มาถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี : คุณเหมฤดี คงคามี
เจ้าของธุรกิจไร่วินวิว จำหน่ายแก่นตะวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

“สินค้าผ่านการรับรองจาก อย. โดยการสนันสนุนของ สสว. วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งต่อยอดจากครั้งก่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Shopee Lazada ในครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับ
เปิดเพจเฟซบุ๊ค ช่วยขายสินค้าได้มากขึ้น ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่สนับสนุน”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี : คุณภารดี รัชฎาวงษ์
เจ้าของธุรกิจสมุนไพรโพธิ์แก้ว จำหน่ายสเปรย์คลายกล้ามเนื้อ จ.สิงห์บุรี

“เป็นสมาชิกของ สสว. มา 2 ปี เห็นได้ว่า สสว. ตั้งใจพัฒนาผู้ประกอบการ SME
ให้มีคุณภาพดีมากขึ้น ได้เข้าอบรมการขายผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งต่อยอดจากปีที่แล้ว
ขอบคุณ สสว. ที่ช่วยผลักดันและให้ความรู้ต่างๆ มาตลอด”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี : คุณจิราภรณ์ สุภาพร
เจ้าของธุรกิจขนมโบราณคุณน้า ต.บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

“วันนี้เข้าร่วมอบรมการใช้เฟสบุ๊ค และแอพ SME Conext ได้รับความรู้และช่วยเพิ่มลูกค้า
ให้มากชึ้น ขอบคุณ สสว. และราชมงคลธัญบุรี หากมีการอบรมอื่นๆ อยากเข้าร่วมอีก”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี : คุณหยาดรุ้ง วัชรพลชัย
เจ้าของธุรกิจกลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.สิงห์บุรี

“การตลาดออนไลน์ทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น สามารถขายสินค้าในแบรนด์
ของตัวเอง ช่วยเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง ขอบคุณ สสว.
และราชมงคลธัญบุรี ที่จัดโครงการๆ ดี แก่ชาวสิงห์บุรี”
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี