สสว.จับมือ 5 พันธมิตรปั้นเอสเอ็มอีสู่ตลาดออนไลน์ปีที่ 3

สสว.จับมือ 5 พันธมิตรปั้นเอสเอ็มอีสู่ตลาดออนไลน์ปีที่ 3

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการSME ON LINE ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Digital to Global” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์สากล ผ่านe-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า50,000 ราย สร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า640 ล้านบาท ณ ห้องคริสตัล บ็อกซ์เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท อาคาร เกษรทาวเวอร์
ทั้งนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว.กล่าวว่าโครงการSME ONLINE ปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายในรูปแบบ B2B B2C และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษาในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ โดยตั้งแต่ปี 60 -61 มี SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์กว่า 120,000 ราย และเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า20,000 ร้านค้า และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท