สสว.ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการออนไลน์

สสว.ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการออนไลน์

มติชน ฉบับวันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562
มทร.ธัญบุรี เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอีประจำปี 2562 หรือ SME Online ของ สสว. เป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมยกระดับ ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขาย ชั้นนำที่รวบรวมสินค้า ร้านค้า บริษัท (E-Marketplace)
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ เอสเอ็มอีนี้ว่า ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Digital to Global” ยกระดับศักยภาพ ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่าน E-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั่วประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษาในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดของประเทศ หากเอสเอ็มอีเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง จึงยังคงเข้าร่วมในโครงการ SME Online ของ สสว. เป็นปีที่ 3 โดยดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ขณะนี้ได้เริ่มลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีการนำคณาจารย์ วิทยากรและทีมงานสร้างกิจกรรมบ่มเพาะใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เช่น การถ่ายภาพสินค้า ช่วยจัดและพัฒนารายละเอียดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจตามกลุ่ม ผู้บริโภค และให้ความรู้ด้านกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ด้วยหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในลักษณะของการเปิดร้านค้าออนไลน์และการอบรมเชิงลึกในเชิงปฏิบัติการ ขณะเดียวกันยังเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการนำสินค้าขึ้นขายบนตลาดออนไลน์ แนะนำเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ทั้งยังให้ คำปรึกษาเฉพาะรายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์ต่อไป
“มทร.ธัญบุรี มีประสบการณ์ในด้านนี้กับเอสเอ็มอีหลายกลุ่ม มีงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สำคัญมีศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ‘RMUTT Innovation and Knowledge Center’ ที่พร้อมจะเชื่อมโยง บูรณาการและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง” อธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวย้ำ
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางเฟซบุ๊ก SMEONLINE BY OSMEP, แอพพลิเคชั่น SME CONNEXT หรือที่เว็บไซต์ www. smeonline.rmutt.ac.th