วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุด ไม่ต้องหยุดแชร์” ณ ห้อง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย
เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง

“ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจการ
เพื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่ม”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณจารุวรรณ อากาศ
เจ้าของธุรกิจอาเคเดียฟูดส์

“ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนคอนเทนต์ ซึ่งมีประโยชน์มากๆ การเขียนคอนเทนต์ที่ดี
จะช่วยให้ขายของได้ ขอขอบคุณ สสว. และมทร.ธัญบุรี สำหรับโครงการดีๆ”

 

สียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณภูริโชติ สุจริตอภิรักษ์
เจ้าของธุรกิจแชมพูก้อนสมุนไพรผมดก

“ได้เทคนิคในการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง Shopee สามารถนำเทคนิค
การเขียนคอนเทนต์ มาเขียนอย่างไรให้ลูกค้าสนใจและติดตามมากขึ้นได้”

 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณรุ่งทิวา ประจันดุม
เจ้าของธุรกิจสเปรย์สมุนไพรแบรนด์ละมุน

“ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายออนไลน์ โดยเปิดร้านค้ากับทาง Shopee
ทำให้ได้เริ่มต้นความเป็นมืออาชีพและสามารถสร้างความก้าวหน้า”

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี