งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดนครปฐม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณศุภรา เชื้อไทย ตัวแทนผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขึ้นกล่าวแนะนำภารกิจและกิจกรรมของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) ซึ่งศูนย์ OSS จะคอยให้คำปรึกษา และให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) มีให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น คุณบุญชัย ธนะสิทธิชัย นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดนครปฐม และคุณอารมณ์ ศิริโต ประธานบิสคลับนครปฐม ได้ขึ้นกล่าวแนะนำกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยผู้ประกอบการ จ.นครปฐม ทุกคน ควรมีการเตรียมพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ผ่านการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และช่องทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้

ต่อด้วยการบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง” โดย คุณวิกรม เสือดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล ได้มาสอนการเจาะลึกการจัดการออเดอร์ใน SHOPEE เกี่ยวกับ วิธีการสมัครใช้งาน SHOPEE, กระบวนการขายสินค้าใน SHOPEE, วิธีการตั้งค่าการจัดส่งสินค้า, วิธีการขายสินค้า, การตั้งค่า My Wallet Air Pay สำหรับรับ-จ่ายเงิน, วิธีจัดการรายการขายสินค้า, วิธีการเปลี่ยนลิงค์ร้านค้า และวิธีการโปรโมทร้านค้า และที่สำคัญสิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้บริการบน SHOPEE ซึ่งทาง SHOPEE จะมีข้อห้ามของประเภทสินค้าที่ห้ามขายบน SHOPEE เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า, อาวุธ, บุหรี่, ยา เป็นต้น และได้สอนการใช้งาน Seller Centre เครื่องมือที่ช่วยผู้ขายในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสินค้า การติดตามคำสั่งซื้อ การดูแลลูกค้า การวัดผลยอดขาย เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการเพิ่มยอดขายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ขายดี

คุณวิกรม เสือดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย ได้มาสอนการสร้างและการยืนยันตัวตนให้กับธุรกิจด้วยการใช้งาน Google My Business เช่น Maps และ Search ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจของเราพบ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ช่วยรวบรวมการตอบกลับรีวิวจากลูกค้า และ Google My Business ยังรักษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวธุรกิจของเราทางออนไลน์ ซึ่งสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงได้แนะนำฟังก์ชันการใช้งาน Google My Business ที่ประกอบด้วยเรื่อง 1. การโพสต์ เป็นการแสดงสินค้าบริการที่มีอยู่ ข้อเสนอโปรโมชันต่างๆ 2. ข้อมูล เป็นรายละเอียดร้านค้า เช่น เว็บไซต์ วันและเวลาเปิด-ปิด 3. ข้อมูลเชิงลึก เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความค้นหาธุรกิจ (สำหรับธุรกิจที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 4. รีวิว เป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจด้วยการตอบคำถาม 5. รูปภาพ เป็นการใส่รูปภาพหรือภาพประกอบต่างๆ 6. ผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ขายพร้อมใส่รายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 7. เว็บไซต์ เป็นการเลือกการแสดงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มือถือ เป็นต้น รวมถึงยังได้สอนเทคนิคการใช้งาน Google และอื่นๆ ที่เป็นองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

คุณจิตสุภา ภู่พันธ์
นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว. อีกมากมาย

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง "Seller to "Ops Onboarding Course"33.7 MiB43
เรื่อง “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business)7.2 MiB51
เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง”20.9 MiB38

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี