งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดสระบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี โดย คุณนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกับทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์กับกิจกรรม Workshop ภายในงานตลอดทั้งวัน รวมถึงทางมทร.ธัญบุรี พร้อมนำทีมช่างภาพมาถ่ายภาพสินค้าให้กับผู้ประกอบการฟรี และช่วยเขียนเนื้อหารายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบสามารถนำภาพสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ โดยมีความคาดหวังอยากให้ผู้ประกอบการ จ.สระบุรี ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ในการต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ในธุรกิจของตนเองได้ เพราะตลาดออนไลน์ถือมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หากผู้ประกอบการยังขาดความรู้เข้าใจทางด้านนี้อยู่จึงอยากผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกคนที่มีโอกาสสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้สามารถขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

คุณเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

จากนั้นพบกับการบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง” โดย คุณวิกรม เสือดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล ได้มาสอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บน SHOPEE และเทคนิคในการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ซึ่งวิทยากรได้สอนตั้งแต่กระบวนการสมัครใช้งาน SHOPEE การลงทะเบียน E-mail การตั้งค่าที่อยู่ การตั้งค่าบัญชีธนาคาร การลงขายสินค้า การใส่รายละเอียดการกรอกข้อมูลสินค้า การโปรโมทสินค้า และการตั้งค่าการจัดส่ง จนถึงกระบวนการขายสินค้าผ่าน SHOPEE ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1. เมื่อผู้ขายได้รับการสั่งซื้อ 2. เมื่อผู้ซื้อมีการชำระเงิน 3. การเตรียมการจัดส่งโดยใช้การจัดส่งที่รองรับโดย SHOPEE 4. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า และ 5. ระบบโอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย (ระบบจะโอนให้ผู้ขายหลังจาก 5-7 วัน) ดังนั้น การซื้อขายออนไลน์บน SHOPEE ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการเป็นผู้ขาย และที่สำคัญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มยอดขาย และการใช้งาน Seller Centre เครื่องมือที่จะช่วยจัดการร้านค้าผ่านการใช้งานบน SHOPEE ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณวิกรม เสือดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” โดย คุณจิตสุภา ภู่พันธ์ นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งได้นำเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook Page มาใช้ในการขายอย่างไรเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ เพราะ Facebook Page คือ เครื่องมือฟรีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และติดต่อแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าที่สนใจสินค้า บริการ และอื่นๆ ได้ รวมทั้งยังสอนเทคนิคการเขียนข้อความเพื่อสร้างยอดขายบน Facebook Page กับวิธีง่ายๆ และการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรรู้แล้วนำมาปรับใช้เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้เป็นที่รู้จักและติดตลาด

คุณจิตสุภา ภู่พันธ์
นักการตลาดดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเซียลมีเดีย

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว. อีกมากมาย

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง "Seller to "Ops Onboarding Course"33.7 MiB32
เรื่อง “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย”5.1 MiB401
เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง” 21.0 MiB30

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี