วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง “เพิ่มยอดขายสุดปังแบบมือโปร สําหรับร้านค้าออนไลน์” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ไร่จอมยุทธ์ จำหน่ายน้ำตาลอ้อยอินทรีย์

การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางที่สำคัญในปัจจุบัน ที่เสริมการขายและขยายขอบเขต
การทำธุรกิจให้กว้างขึ้น จึงได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณณัฐธนนท์ ปรัชาพิริยกรณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจ : บ้านไร่สุพรรณ จำหน่ายน้ำนมข้าวโพด

การอบรมครั้งนี้ ได้ทักษะและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณปรรณพัชร์ เกษโกวิท
ผู้ประกอบการธุรกิจ : นันทวรรณ จำหน่ายขนมตังเมกรอบ

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมารับความรู้ พร้อมได้รับเรื่องราวที่ดีด้านการตลาด
อยากให้ สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจเอสเอ็มอี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณฐานิส ปลัดศรีช่วย
ผู้ประกอบการธุรกิจ : จำหน่ายหมี่กรอบนายกเต่า

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน
ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และ สสว. ที่ให้โอกาสด้านการทำธุรกิจในครั้งนี้ถึงในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี