งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.เพชรบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.เพชรบุรี กับหัวข้อเรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

คุณต่อลาภ สมัครัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Experience ได้มาร่วมทำกิจกรรม WORKSHOP เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ ขายได้ทันทีบน Shopee” ให้กับผู้ประกอบการ จ.เพชรบุรี โดยได้แนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้บริการบน SHOPEE ซึ่งทาง SHOPEE จะมีข้อห้ามของประเภทสินค้าที่ห้ามขายบน SHOPEE จากนั้นได้สอนกระบวนการขายสินค้าบน SHOPEE ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้นตอนในการซื้อขายบน SHOPEE ได้แก่ 1. ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินผ่านระบบ SHOPEE 2. SHOPEE ตรวจสอบยอดเงินชำระ พร้อมแจ้งเตือนออเดอร์ให้ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า 3. ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า พร้อมกดส่งสินค้า 4. สินค้าถึงผู้ซื้อ และผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า และ 5. SHOPEE โอนเงินเข้า Ma Wallet ของผู้ขาย โดยจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีของทางร้านโดยตรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมแนะนำวิธีการสมัครใช้งาน, วิธีการตั้งค่าการจัดส่งสินค้า, วิธีการขายสินค้า, การตั้งค่า My Wallet Air Pay สำหรับรับ-จ่ายเงิน, วิธีจัดการรายการขายสินค้า, วิธีการเปลี่ยนลิงค์ร้านค้า และวิธีการโปรโมทร้านค้า และปิดท้ายด้วยเรื่องการใช้งาน Seller Centre เครื่องมือที่ช่วยผู้ขายในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสินค้า การติดตามคำสั่งซื้อ การดูแลลูกค้า การวัดผลยอดขาย เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการเพิ่มยอดขายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ขายดีบนตลาด e-Commerce

คุณต่อลาภ สมัครัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Experience

ส่วนช่วงบ่ายพบการบรรยาย เรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” โดย คุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองกรรมการผู้จัดการ PMG Corporation Co.,Ltd. ผู้มีความประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจ ได้มาสอนการวางเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิตอลที่ดี กับหลักการ SMART ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 5 ประการ คือ 1. Specific มีความเฉพาะเจาะจง ชันเจน 2. Metrics มีการวัดผลได้ 3. Action มีวิธีปฏิบัติ ทำได้จริง 4. Realistic มีความเป็นไปได้ และสอดคล้อง และ 5. Time มีระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ร้านค้าขายดีด้วย The Business Model Canvas เพื่อมาใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ สอนการสร้างเนื้อหาที่ดีด้วยหลัก 4P + V ประกอบด้วย 1. Photo ภาพสวย ดึงดูด สะดุดตา สื่อความหมาย 2. Present เนื้อหาทันเหตุการณ์ ตรงความสนใจ 3. Platforms ถูกที่ ถูกช่องทาง ถูกกลุ่ม เข้าถึงลูกค้า 4. Perfect ข้อมูลถูกต้อง กระชับ เข้าเป้าหมาย และ 5. Value มีคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์ และคุณค่าของแบรนด์ รวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายที่เป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมสัมมนา

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว.

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล”6.7 MiB239

 

 

ภาพถ่ายโดย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี