กำหนดการ

แผนการจัดสัมมนา
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวนคน
1 2 เม.ย. 62 Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ ศูนย์ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7
ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
150
2 24 เม.ย. 62 สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว (Google My Business) อุทยานอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม 150
3 26 เม.ย. 62 เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย โรงแรมเกี่ยวอัน จ.สระบุรี 200
4 30 เม.ย. 62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี 200
5 16 พ.ค. 62 ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 200
6 28 พ.ค. 62 WOW Marketing การตลาดแบบมีกึ๋นฉบับ SME ศูนย์ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7
ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
150
7 4 มิ.ย. 62 ทำเงินบน Facebook เล่ากี่ทีก็ไม่เหมือนเดิม ศูนย์ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7
ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
150
8 6 มิ.ย. 62 เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วย Social Media ศูนย์ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7
ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
150
9 19 มิ.ย. 62 Masters of Branding 4.0 : เคล็ด(ไม่)ลับการสร้างแบรนด์บนออนไลน์ ศูนย์ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7
ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
150

*** หมายเหตุ วันเวลา หัวข้อสัมมนา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม