กิจกรรมโครงการ

April 17, 2019

กำหนดการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” จ.ลพบุรี

กำหนดการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี **********************************   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ […]
April 17, 2019

กำหนดการ “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” จังหวัดสระบุรี

กำหนดการ “เทคนิคการใช้ Facebook Page เพิ่มยอดขาย” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี *************************   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ […]
April 17, 2019

กำหนดการ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” (Google My Business) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ********************************** ๐๘.๐๐ […]
April 5, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

March 29, 2019

กำหนดการ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการ “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge […]
March 8, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดสิงห์บุรี