ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” และวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.30 – 16.00 น.

จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19) บรรยากาศภายในงานสัมมนาทั้ง 2 วัน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วมงาน โดยทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ในการลงพื้นที่จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ได้ดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการ โดยได้ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านก่อนเข้างาน มีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกและจุดรับประทานอาหาร และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดอบรม

 

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทางมทร.ธัญบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและปริมณฑลจำวนวน 12 จังหวัด ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing นั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวมาใช้ Digital Marketing คือ 1. สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า 2. การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ 3. เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และ 4. โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้ อีกทั้งทางมทร.ธัญบุรี ยังสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้ผู้ประกอบการสามารถนำ Digital Marketing มาใช้ในธุรกิจได้จริง โดยภายในงานได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้จริง และจัดกิจกรรม Workshop เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การบรรยายเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด ได้มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับวิธีการก้าวข้ามความท้าทาย ปี 2020 สำหรับผู้ประกอบการในยุค Digital กับการเริ่มต้นแบบง่ายๆ ด้วยการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อหาช่องทางและวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถพิชิตใจผู้บริโภคได้ การศึกษาความต้องการของลูกค้าด้วยทรัพยากรที่เรามีแต่คู่แข่งไม่สามารถให้ได้ และการศึกษาสิ่งที่คู่แข่งให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะยุค Digital Marketing อย่าพยายามขายของให้กับทุกคนเพราะเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความต้องการและช่องทางในการเข้าถึงที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก การทำอย่างไรเพื่อจะให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าแล้วหยุดอยู่กับสินค้าของเรา การปรับแผนการตลาดเพื่อให้เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องศึกษาและทำความเข้าใจและนำมาวางแผนในการปรับเปลี่ยนการตลาดออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจในยุค Digital

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

 

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 พบกับกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปลี่ยนการแชทให้เป็นรายได้ ด้วย Line” และ “รู้และเข้าใจ LINE Official Account (LINE OA)” โดย คุณฑาทิม ประกายมณีวงศ์ ตำแหน่ง Product Owner : LINE Agency บริษัท เซลสุกิ จำกัด ได้มามอบความรู้และช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้จัก LINE มากขึ้น ด้วยเครื่องมือช่วยขายที่จะสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา กับ 4 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน LINE OA คือ 1. ประเภทของบัญชี LINE เป็นการสร้างบัญชี LINE ให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณเพื่อเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้ LINE ทั่วประเทศไทย ซึ่งเหมาะกับทั้งบริษัทหรือร้านค้าในทุกขนาดตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงแบรนด์ขนาดใหญ่ 2. ช่องทางการเปิดใช้งาน สามารถสมัครผ่าน LINE OA App บนระบบปฏิบัติการ Android หรือ ระบบปฏิบัติการ iOS หรือเว็บไซต์ https://www.linebiz.com/th/  3. LINE Official Account ID มีทั้งหมด 3 แบบ โดยแบบทั่วไป และแบบรับรองจะได้รับ ID แบบอักษรสุ่มผสมตัวเลข ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อ Premium ID หรือตั้งชื่อให้เป็นชื่อแบรนด์หรือธุรกิจคุณโดยในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่าย โดยแต่ละประเภทสามารถดูได้จากสีที่แตกต่างของสีโล่ และ 4. คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งาน ได้แก่ Followers คือ ผู้ที่กดติดตามเรา, Target Reach คือ ผู้ติดตามที่ไม่บล็อกและใช้งาน LINE เป็นประจำ และ Broadcast คือ การส่งภาพหรือข้อความถึงผู้ที่กดติดตามเราอยู่ โดยการกดส่ง 1 ครั้ง สามารถส่งถึงคนที่กดติดตามเราทุกๆ คน หรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งถึงได้

คุณฑาทิม ประกายมณีวงศ์
ตำแหน่ง Product Owner : LINE Agency บริษัท เซลสุกิ จำกัด

 

ในส่วนของการสร้าง LINE OA ต่อยอดการขายให้ไม่สะดุดแบบเชิงลึก เช่น การทำ Chat Tag เพื่อแยกประเภทลูกค้า, การตอบกลับอัตโนมัติโดยตั้งเวลาให้ระบบตอบคำถามแทน, การดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูสถิติรายละเอียดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเพิ่มเติมได้ เป็นต้น พร้อมแนะนำการเปิด LINE My Shop  โดยการใช้งาน LINE My Shop เพื่อเพิ่มยอดขายนั้นผู้ประกอบการต้องมี LINE OA ก่อน ต้องมีการเปิดใช้งาน My Shop ต้องมีการอัปโหลดสินค้า และต้องมีการแชร์ลิงก์ “หน้าร้าน” ขายสินก่อน เมื่อมีครบตามข้อกำหนดดังกล่าวถึงสามารถใช้งานบริการ My Shop ผ่านการเชื่อมต่อกับ LINE OA ได้ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานแบบครบครันที่จะช่วยเพิ่มส่งทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านโซเชียลกันแบบจัดเต็มให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงกับธุรกิจออนไลน์ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจข้อมูลบริการต่างๆ จาก LINE เพิ่มเติมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.linebiz.com โซลูชั่นทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการขายออนไลน์ผ่าน LINE OA

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th/63  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

ถ่ายทอดสด (Facebook Live) การอบรมผ่าน Facebook ของโครงการฯ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA”49.6 MiB73
เรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME”13.4 MiB32

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

March 13, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” และวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE […]
March 12, 2020

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี แหล่งที่มา : สำนักข่าวนิวส์พลัส นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวแนะนำรายละเอียดการอบรม “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ปีงบประมาณ 2563 ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม. โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ในการดำเนินการ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ กทม. […]
March 12, 2020

สสว.-มทร.ธัญบุรี อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี กรุงเทพ และอีก 11 จังหวัดภาคกลาง ย้ำชัดเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ แหล่งที่มา : eduzones นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวแนะนำรายละเอียดการอบรม “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ […]
March 12, 2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” และวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย […]