กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 6
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️‼️
#สำหรับผู้ประกอบการภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน (ปิดรับแล้ว)
1.หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์)
หัวข้อ “เปิดร้านค้าออนไลน์แบบ Step By Step ”ครบทุกเครื่องมือ e-marketplace และ Social Commerce
เข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้จริง เต็มอิ่มกับเนื้อหา 12 ชั่วโมง
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563

ถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มปิดบน Facebook
เรียนได้ง่ายการเดิม ทบทวนบทเรียนได้ตลอด
รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี
เรียนครบรับสิทธิประโยชน์มากมายจากโครงการ

June 22, 2020

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 6

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 6 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️‼️ #สำหรับผู้ประกอบการภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน (ปิดรับแล้ว) 1.หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) หัวข้อ “เปิดร้านค้าออนไลน์แบบ Step By Step ”ครบทุกเครื่องมือ e-marketplace และ Social Commerce เข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้จริง เต็มอิ่มกับเนื้อหา 12 […]
June 22, 2020

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 5

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 5 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️‼️ #สำหรับผู้ประกอบการภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน (ปิดรับแล้ว) 1.หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) หัวข้อ “เปิดร้านค้าออนไลน์แบบ Step By Step ”ครบทุกเครื่องมือ e-marketplace และ Social Commerce เข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้จริง เต็มอิ่มกับเนื้อหา 12 […]
June 22, 2020

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 4

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 4 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️‼️ #สำหรับผู้ประกอบการภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน (ปิดรับแล้ว) 1.หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ที่ยังไม่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) หัวข้อ “เปิดร้านค้าออนไลน์แบบ Step By Step” ครบทุกเครื่องมือ e-marketplace และ Social Commerce เข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้จริง เต็มอิ่มกับเนื้อหา 12 ชั่วโมง […]
June 22, 2020

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นกลาง (ผู้ที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 3

กิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรขั้นกลาง (ผู้ที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) รุ่นที่ 3 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️‼️ #สำหรับผู้ประกอบการภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน (ปิดรับแล้ว) 2. หลักสูตรขั้นกลาง (ผู้ที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์) หัวข้อ “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์ ” รู้ลึกเรื่องคอนเทนต์ สร้างสรรค์อย่างไรให้โฆษณาได้ดีและถูก เจาะการโฆษณาผ่าน Facebook และรู้จักการโฆษณาผ่าน Google พร้อมติดตามโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ […]