ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.30 – 16.30 น.

ตามแถลงสถานการณ์จากทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาได้นั้น ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี จึงได้ลงพื้นที่จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วมงาน และได้ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านก่อนเข้างาน มีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม

 

จากนั้นตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยภายในงานได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ด้วย Digital Marketing เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมกับกิจกรรม Workshop ในการช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งวัน

คุณนิธิกานต์ รงรอง
ตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account (Line OA)” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนการแชทให้เป็นรายได้ด้วย LINE ที่จะช่วยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเพิ่มยอดขาย กับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ LINE Official Account (Line OA) ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง LINE ธรรมดา และ LINE My Shop การสร้าง LINE OA เพื่อต่อยอดการขาย การเลือก Package และชนิดบัญชี LINE OA เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในการนำเครื่องมือการใช้งานของ LINE OA มาช่วยในการขายจะทำให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ในส่วนของการเปิด LINE My Shop เป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้จริง ด้วยฟังก์ชั่นการขายแบบครบครันในการเปิดใช้งานผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรได้สอนการใช้งาน LINE My Shop ตั้งแต่การตั้งค่าการใช้งานเพื่อให้พร้อมขาย การออกบิลให้ลูกค้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์และในมือถือ การประยุกต์ใช้สถิติของ LINE My Shop จากรายงานการขายเพื่อให้เข้าใจความชอบของกลุ่มลูกค้า เพราะถ้าผู้ขายสามารถทำความเข้าใจในประสบการณ์ของลูกค้าได้ตั้งแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์จนถึงตกลงซื้อสินค้าได้การขายสินค้าออนไลน์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจข้อมูลบริการต่างๆ จาก LINE เพิ่มเติมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.linebiz.com โซลูชั่นทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการขายออนไลน์ผ่าน LINE OA

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th/63  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account”21.2 MiB4

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

June 30, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 […]