(Success case) สถานประกอบการ บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง/ ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ ยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และลูกค้าต่างประเทศให้การยอมรับ ถือเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม สัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ หาญเอียด กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing โดยการใช้ความรู้ในสื่อออนไลน์ ทั้ง Shopee Lazada มาพัฒนาตนเองและพนักงานในการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สินค้าไปต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมโครงการมียอดขายที่ 50 % หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 30-70 %

February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง/ ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ ยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และลูกค้าต่างประเทศให้การยอมรับ ถือเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON” ผลิตสินค้าแปรรูปมาจากตำรับสมุนไพรในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น เจลอาบน้ำ เซรั่ม ยาสีฟันสมุนไพร แชมพูสระผม รวมไปถึงอาหารเสริม ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สัมภาษณ์คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา”

(Success case) สถานประกอบการ ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา ต้นตำรับหมี่ผัดกระเฉดรายแรกของประเทศไทย สโลแกน สด สะอาด อร่อย สัมภาษณ์เจ๊ง้อและลูกสาวคุณลินดา บูรณะชน พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ต้องตามกระแส วางแผนกลยุทธ์ โดยการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Line@ Instragram Tiktok ทำให้มีลูกค้าสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยส่งอาหารถึงมือลูกค้าแบบอาหารกล่อง Delivery […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros. สัมภาษณ์ คุณเสถียร ลู่ศิลปศาสตร์ Operation manager และคุณชุลีภร สถาพรวจนา Sale manager พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ร่วมกับ LNWshop […]