กำหนดการ อบรม “ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563

กำหนดการ
อบรม “ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME”

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

08.40 – 09.00 น. ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

09.00 – 10.30 น. ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME (ต่อ) โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. ก้าวข้ามความท้าทาย 2020 สำหรับ SME
โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น. ก้าวข้ามความท้าทาย 2020 สำหรับ SME (ต่อ) โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

******************************************************************
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ
เวิร์คช็อป “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA”

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

08.40 – 08.50 น. ตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวแนะนำโครงการ

08.50 – 10.00 น. เปลี่ยนการแชทให้เป็นรายได้ ด้วย Line รู้จัก Line ให้มากขึ้น รู้จักเครื่องมือช่วยขายให้ได้ทุกที่ โดย ตัวแทนจาก LINE ประเทศไทย

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. รู้และเข้าใจ LINE Official Account (Line OA)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. สร้าง LINE OA ต่อยอดการขายให้ไม่สะดุด

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น. เปิด LINE My Shop ครบฟังก์ชั่นขายผ่านโซเชียล*
(เปิดใช้ได้เฉพาะผ่านโน๊ตบุ๊คเท่านั้น)

****************************************************************
1. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมสมาร์ทโฟนหรือโน๊ตบุ๊คพร้อมอินเทอร์เน็ตมาด้วย
2. มีบริการถ่ายภาพสินค้าฟรี สามารถเตรียมแฟลชไดรฟ์มารับไฟล์ภาพกลับบ้านได้เลย
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

NameSizeHits
NameSizeHits
Agenda 10-11 Mar 63 - กำหนดการ117.0 KiB36