งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.ปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “การตลาดในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือผ่าน LnwShop และ Shopee” ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  ห้องเรียนชั้น M และห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ห้อง 201  มทร.ธัญบุรี เวลา 08.30 – 16.00 น.

ดร.วิเซษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขึ้นกล่าวเปิดโครงการพร้อมแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมในการให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 ราย เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม (E-Marketplace) และช่องทางต่างๆ นอกจากนั้นยังได้แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกับทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ กับกิจกรรม Workshop ภายในงานตลอดทั้งวัน

ดร.วิเซษฐ์ พลายมาศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การบรรยาย เรื่อง “การตลาดในยุคดิจิทัล” โดย คุณพลเทพ มาศรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ได้มาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการทำ Digital Marketing ด้วยหลักการใช้ Value Proposition Canvas เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่า และการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ร้านค้าขายดีด้วย The Business Model Canvas เครื่องมือช่วยในการออกแบบธุรกิจ

คุณพลเทพ มาศรังสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

 

ส่วนช่วงบ่ายพบกับการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการ Live Facebook” โดย อาจารย์ออบขวัญ พลอยนภัส บุญณ์ณรังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มาสอนวิธีการทำให้ขายดีด้วยการทำ Personal Branding กับการทำคลิป Video ให้คนรู้จัก, วิธีการสร้างรายได้จาก YouTube และ 10 เคล็ดลับในการ Present สินค้า คือ 1. การกำหนดหัวข้อหรือโครงเรื่อง 2. การกระตุ้นความสนใจด้วยการสาธิตให้เห็นจริง 3. การเตรียมโครงเรื่องของภาพคร่าวๆ 4. การทำให้จำนวนมีความหมาย 5. การสร้างช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้ทุกคนจดจำได้นาน 6. การสร้างวิชวลสไลด์เพื่อจาลองภาพ 7. การเพิ่มเสน่ห์ด้วยการสอดแทรกโชว์ 8. การอย่าตกใจกับความผิดพลาดเล็กน้อย 9. การขายคุณประโยชน์ และ 10. การซ้อมบ่อยๆ พร้อมเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ

อาจารย์ออบขวัญ พลอยนภัส บุญณ์ณรังสี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าพบกับกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ LnwShop” โดย เมธปริยา คำนวณวุฒิ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด และคุณนิธิกานต์ รงรอง ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลสำหรับการขาย การเปิดร้านผ่านช่องทางการขายของออนไลน์บน LnwShop กับระบบช่วยจัดการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการขายที่ง่ายและฟรีไม่มีค่าบริการรายปีแรกเข้า ไม่มีการจำกัดพื้นที่เว็บ ไม่จำกัดจำนวนสินค้า ครบทุกความสามารถสำหรับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ พร้อมได้แนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆ ในการตั้งค่าการงานใช้งานระบบหลังบ้านและหน้าบ้านแบบไม่ลับจัดเต็มให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าขึ้นขายได้แบบทันที สำหรับผู้ประกอบการที่อยากเปิดร้านค้าออนไลน์สามารถเริ่มต้นเปิดร้านได้ที่ www.Lnwshop.com

กิจกรรม Workshop เรื่อง “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Shopee” โดย คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee ตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลด Application กระบวนการซื้อขายของระบบ จนถึงขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้, ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าบน Shopee รวมถึงแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับผู้ขาย, เทคนิคการซื้อของใน Shopee เทคนิคการกระตุ้นยอดขายด้วยระบบการจัดการร้านค้า Seller Centre และเคล็ดลับการขายของใน Shopee สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเปิดร้านค้าออนไลน์สามารถดาวน์โหลด Application : shopee – ซื้อขายออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนแบบพกพาได้แบบง่ายๆ ในทุกระบบปฏิบัติการ

คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์
ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ส่วนช่วงบ่ายต่อด้วยกิจกรรม Workshop เรื่อง “รู้จัก Buyer Persona รู้จักลูกค้าผ่านเกม”  โดย  คุณนิธิกานต์ รงรอง และคุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ Customer Persona ด้วยการเล่นเกม Buyer Persona ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจตัวตนของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ทราบถึงลูกค้าในอุดมคติของธุรกิจได้อีกด้วย

คุณนิธิกานต์ รงรอง
ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

โดยบรรยากาศภายในงานสัมมนาทั้ง 2 วัน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วมงาน จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19) ในขณะนี้ ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ในการลงพื้นที่จัดสัมมนา และ Workshop ได้ดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการ ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน
2. บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออก
3. แจกหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา
4. ติดต่อประสานสาธารณสุขท้องที่มาอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดสัมมนา

 

สำหรับ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th/63  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

ถ่ายทอดสด (Facebook Live) การอบรมผ่าน Facebook ของโครงการฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “รู้จัก Buyer Persona รู้จักลูกค้าผ่านเกม”1.0 MiB9
เรื่อง “เทคนิคการ Live Facebook”2.9 MiB22
เรื่อง “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ LnwShop”5.7 MiB9
เรื่อง “เปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Shopee”8.1 MiB14

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี