สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing

แหล่งข้อมูล : สยามรัฐ

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing โดยมี ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.พ. 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ การตลาดในยุคดิจิทัล ที่ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย

โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME โดยการดำเนินงานมีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาด ออนไลน์กว่า 165,000 ราย ถ่ายภาพสินค้า และจัดทำเนื้อหาสินค้ากว่า 300,000 ผลิตภัณฑ์ สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 24,000 ร้านค้า และสร้างยอดขายให้กับ ผู้ประกอบการกว่า 450 ล้าน บาท อีกทั้งยังสร้างความ ตระหนัก และตื่นตัวต่อให้ ผู้ประกอบการนำ Digital Marketing มาใช้ในธุรกิจ

ดังนั้น สสว.และ มทร.ธัญบุรี จึงจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 นอกเหนือจากการให้ความรู้ในการทำ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม (E-Marketplace) และช่องทางต่างๆ แล้ว ยังได้ นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพ ของสินค้า ให้ความรู้กี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษา ในการเลือกใช้เครื่องมือ ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบ การ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ซึ่งบรรยากาศในการสัมมนา มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประกอบการที่ร่วมงาน พร้อมทั้งแจก หน้ากากอนามัย และ เจลทำความสะอาด นอกจากนี้ในงานมีนายพลเทพ มาศรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การตลาดในยุคดิจิทัล” และ อาจารย์ออบขวันน์ พลอยนภัส บุญณ์ณรังสี มาให้ความรู้ในหัวข้อ เทคนิคการ Live Facebook

สำหรับการสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 จะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2563