กำหนดการอบรม “Advance online Advertisting ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1-3กรกฎาคม 2563

กำหนดการอบรม “Advance online Advertisting ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1-3กรกฎาคม 2563

กำหนดการอบรมหลักสูตร
“Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์”
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “LINE Official Account”
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร

08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 – 08.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
08.50 – 09.10 น. ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
09.10 – 12.00 น. รู้จักทุกฟีเจอร์LINE Official Account โดย คุณฑาฑิม ประกายมณีวงศ์
• เปิดบัญชี และสอนตั้งค่าพื้นฐาน
• การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ LINE OA
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. สร้าง LINE Official Account ต่อยอดการขายของคุณ และ LINE My Shop
โดย คุณฑาฑิม ประกายมณีวงศ์
• รู้จัก LAP ตัวช่วยพาร้านคุณให้เป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม
• เปิด LINE My Shop ตัวช่วยใหม่ ช่วยให้ขายของง่ายขึ้น

 

Advance Online Advertising (95.8 KiB, 44 downloads)