กำหนดการ Workshop “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

กำหนดการ Workshop “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563  วันที่ 29 มิถุนายน 2563

กำหนดการ
Workshop “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA”
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร (มทร.ธัญบุรี)

08.00 – 08.30 น.                           ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.                           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

08.40 – 08.50 น.                           ตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวแนะนำโครงการ

08.50 – 10.00 น.                           เปลี่ยนการแชทให้เป็นรายได้ ด้วย Line รู้จัก Line ให้มากขึ้นรู้จัก เครื่องมือช่วยขายให้ได้ทุกที่ โดย ตัวแทนจาก LINE ประเทศไทย

10.00 – 10.15 น.                           พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.                           รู้และเข้าใจ LINE Official Account (Line OA)

12.00 – 13.00 น.                           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                           สร้าง LINE OA ต่อยอดการขายให้ไม่สะดุด

14.30 – 14.45 น.                           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                           เปิด LINE My Shop ครบฟังก์ชั่นขายผ่านโซเชียล*
(เปิดใช้ได้เฉพาะผ่านโน๊ตบุ๊คเท่านั้น)

 

Workshop LineOA (100.6 KiB, 45 downloads)