งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.30 – 16.30 น.

ตามแถลงสถานการณ์จากทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาได้นั้น ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี จึงได้ลงพื้นที่จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วมงาน และได้ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านก่อนเข้างาน มีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม

 

จากนั้นตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยภายในงานได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ด้วย Digital Marketing เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมกับกิจกรรม Workshop ในการช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งวัน

คุณนิธิกานต์ รงรอง
ตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account (Line OA)” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนการแชทให้เป็นรายได้ด้วย LINE ที่จะช่วยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเพิ่มยอดขาย กับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ LINE Official Account (Line OA) ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง LINE ธรรมดา และ LINE My Shop การสร้าง LINE OA เพื่อต่อยอดการขาย การเลือก Package และชนิดบัญชี LINE OA เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในการนำเครื่องมือการใช้งานของ LINE OA มาช่วยในการขายจะทำให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ในส่วนของการเปิด LINE My Shop เป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้จริง ด้วยฟังก์ชั่นการขายแบบครบครันในการเปิดใช้งานผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรได้สอนการใช้งาน LINE My Shop ตั้งแต่การตั้งค่าการใช้งานเพื่อให้พร้อมขาย การออกบิลให้ลูกค้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์และในมือถือ การประยุกต์ใช้สถิติของ LINE My Shop จากรายงานการขายเพื่อให้เข้าใจความชอบของกลุ่มลูกค้า เพราะถ้าผู้ขายสามารถทำความเข้าใจในประสบการณ์ของลูกค้าได้ตั้งแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์จนถึงตกลงซื้อสินค้าได้การขายสินค้าออนไลน์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจข้อมูลบริการต่างๆ จาก LINE เพิ่มเติมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.linebiz.com โซลูชั่นทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการขายออนไลน์ผ่าน LINE OA

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th/63  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account”21.2 MiB4

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี