งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.สิงห์บุรี (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “อ่านเกมให้ขาดเรื่องการตลาดออนไลน์” ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไซยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้การทำ Digital Marketing จำนวน 2 วันเต็ม ให้กับผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี เพื่อต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์และสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ได้ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่มามอบความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ทางมทร.ธัญบุรี ยังได้จัดบูธให้บริการถ่ายภาพสินค้าแบบฟรีๆ ให้กับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรมภายในงานเพื่อให้สามารถนำภาพสินค้าขึ้นขายบนร้านค้าออนไลน์ได้อีกด้วย

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

 

คุณธนดล สุขีมี ตัวแทนศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นหน่วยใต้บังคับบัญชาของนายยกรัฐมนตรี ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์มีให้บริการและคอยช่วยเหลือ SMEs แบบครบวงจร เพื่อต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกแล้ว หรือผู้ประกอบการที่ต้องการต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง สสว. สามารถรับบริการผ่านบริการคลินิกให้คำปรึกษา SMEs เบื้องต้นในการทำธุรกิจได้ รวมถึงผู้ประกอบการยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง SME CONNEXT หรือติดต่อโดยตรงกับทางศูนย์ OSS ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 1 ห้องรับรองประชาชน

คุณธนดล สุขีมี
ตัวแทนศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.สิงห์บุรี

 

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พบกับการบรรยาย เรื่อง “อ่านเกมให้ขาดเรื่องการตลาดออนไลน์” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ กับหัวข้อการสรุปเทรนต์การตลาดออนไลน์ทั้งเทรนต์ระดับโลกและในประเทศไทยที่ผู้ประกอบการต้องเจอกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การโปรโมตร้านออนไลน์เบื้องต้นด้วย Facebook การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่มีให้บริการ ประเภทสินค้าที่เหมาะกับแต่ละช่องทางพร้อมข้อดีข้อเสีย การเลือกสินค้าประเภทสินค้าขึ้นขายบนออนไลน์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง และการเข้าใจจิตวิทยาการขายออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้กับการขายทุกช่องทางได้

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ส่วนวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พบกับกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิดร้านค้าเพิ่มยอดขายด้วย Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง ตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาสอนเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อจะช่วยเพิ่มยอดขายบน Shopee ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนและการตั้งค่าบัญชี การเตรียมความพร้อมก่อนขาย การเพิ่มสินค้าและการเพิ่มรายละเอียดสินค้า พร้อมสอนเทคนิคการกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การลดราคาสินค้า การทำคูปองบน Marketing Center และการจัดการและบริหารการขายบนร้านค้าออนไลน์

คุณนิธิกานต์ รงรอง
ตัวแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ให้กับผู้ประกอบการ จ.สิงห์บุรี ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการคัดกรองผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมอบรม และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “การขายช่องทางไหนดี”24.2 MiB42
เรื่อง “การเข้าใจจิตวิทยาการขายออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing”33.4 MiB38
เรื่อง “การโปรโมตร้านออนไลน์เบื้องต้น 1 : Facebook”14.0 MiB38
เรื่อง “สรุปเทรนต์การตลาดออนไลน์ 2020”33.3 MiB39
เรื่อง “เปิดร้านค้าเพิ่มยอดขายด้วย Shopee”12.2 MiB42

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี