เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.00 – 16.00 น.

 


 

คุณปองศักดิ์ ปราบพาล : ผู้ประกอบการธุรกิจสถาบันสอนดำน้ำ UNKLEDIVE จ.กรุงเทพมหานคร

 


 

คุณมาลิณี ธงหิมาลัย : ผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังและเครื่องกำเนิดกำลัง จ.กรุงเทพมหานคร


 


 

คุณศิชรินทร์ เทพศิริวัฒน์ : ผู้ประกอบการธุรกิจหมูทอดและน้ำจิ้มแจ่วแฟมิลี่ จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณพรประภัทร แจ้งกระจ่าง : ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ eco จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี