งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ติดอาวุธดิจิทัล 360 องศา ครบทุกกระบวนท่าการขายออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณวนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนทะเบียนสมาชิกและสิทธิประโยขน์ SMEs ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Digital Marketing ในครั้งนี้ ทาง สสว. ต้องการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์ การช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ และต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้น และคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรมภายในงานจะสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์และสามารถขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ได้

คุณวนิดา จรูญเพ็ญ
หัวหน้าส่วนทะเบียนสมาชิกและสิทธิประโยขน์ SMEs
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

จากนั้นพบกับการบรรยาย เรื่อง “ติดอาวุธดิจิทัล 360 องศา ครบทุกกระบวนทำการขายออนไลน์” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มาสรุปเทรนด์การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์เทรนต์ของระดับโลกและเทรนด์ของประเทศไทยในปัจจุบัน การโปรโมตธุรกิจบน Facebook ด้วยวิธีการทำ Content แบบไหนที่ Facebook ชอบ สอนหลักการยิงโฆษณาบน Facebook การสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย Facebook Insight และสอนการทำความรู้จักกับ Google My Business ปักหมุดธุรกิจทางออนไลน์ การโฆษณาบน Google เบื้องต้น (Quick Mode) การค้าขายผ่าน LINE OA ซึ่งความรู้ทั้งหมดในการจัดอบรมครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่มีบริการให้กับผู้ประกอบการได้ เพียงแค่ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเลือกช่องทางการขายให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของตนเอง

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

สำหรับการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการคัดกรองผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ณ จุดทางเข้า และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกห้องอบรมและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “ติดอาวุธดิจิทัล 360 องศา ครบทุกกระบวนท่าการขายออนไลน์”94.0 MiB54

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี