เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ติดอาวุธดิจิทัล 360 องศา ครบทุกกระบวนท่าการขายออนไลน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น  เวลา 08.00 – 16.00 น.

 


 

คุณสุรเดช ศักดิ์ศรี : ผู้ประกอบการธุรกิจแผ่นกรองจมูกกันแบคทีเรียและฝุ่น N-Tap : Nasal Filters จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

คุณวิไลลักษณ์ อำนวยรัตน์ : ผู้ประกอบการธุรกิจ SME จ.กรุงเทพมหานคร

 

 


 

 คุณศุภชาต ลีสุวัฒน์ : ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมฝรั่งเศสและตู้กาแฟหยอดเหรียญ จ.กรุงเทพมหานค

 

 


 

คุณจงกล วิทยานิติกร : ผู้ประกอบการธุรกิจสเปรย์ดับกลิ่น หมวกกันน๊อค จ.กรุงเทพมหานคร

 


 

คุณนภาพร วิศวกุล : ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางค์ โมดารี จ.กรุงเทพมหานคร

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี