งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เวลา 08.00 – 16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ด้วยทางมทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการทำ Digital Marketing เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้พร้อมกับการที่ได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำจริงนั้นไปต่อยอดในทางธุรกิจของตนเองได้ และหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มผู้ประกอบการหลักสูตรขั้นกลาง (กลุ่ม B) จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

 

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าแล้ว (กลุ่ม B) ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดดิจิทัลในครั้งนี้ โดยทางมทร.ธัญบุรี ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี ในปีนี้จึงต้องการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการได้สามารถเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีช่องทางการตลาดออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น และสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่ได้เข้าร่วมอบรมภายในงานจนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยหวังว่าความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับจะเป็นประโยชน์จนสามารถขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ได้

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

จากนั้นพบกับการบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “LINE Official Account” โดย คุณฑาฑิม ประกายมณีวงศ์ ตัวแทนบริษัท เซลสุกิ จำกัด ได้มาแนะนำให้ผู้ประกอบการได้รู้จักทุกฟีเจอร์ LINE Official Account สอนการเปิดบัญชีและการตั้งค่าใช้งานพื้นฐาน การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ LINE OA วิธีการสร้าง LINE Official Account เพื่อใช้ในการต่อยอดการขาย การรู้จักกับ LAP ตัวช่วยพาร้านคุณให้เป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม และการเปิดใช้งาน LINE My Shop ตัวช่วยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น


คุณฑาฑิม ประกายมณีวงศ์
ตัวแทนบริษัท เซลสุกิ จำกัด

 

ส่วนวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 การบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “Insight Facebook Advertising” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้สอนเกี่ยวกับการเจาะลึก Facebook เวอร์ชั่น 2020 การแนะนำเครื่องมือที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า การดูคู่แข่งดูการหากลุ่มเป้าหมายแบบแม่นยำ การเรียนรู้วางแผนการทำ content marketing การรู้จักกับ Facebook Ad manager การใช้งานเครื่องมือและวิธีตั้งค่าการใช้งานต่างๆ การสร้างโฆษณาให้เจอกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ การเจาะลึกเทคนิคการทำ Remarketing แบบ advance และสอนการเปิด Facebook Ad manager รวมถึงการวางแผนโฆษณาแบบเป็น Road map และดูการวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 การบรรยายและกิจกรรม Workshop เรื่อง “Insight Google Advertising” โดย คุณกรณ์กาญจน์ จ่างทอง ตัวแทนบริษัท เซลสุกิ จำกัด ได้มาเจาะลึก Google เวอร์ชั่น 2020 ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงเครื่องมือการทำงานเกี่ยวกับ Google ads, Googel Display, Google Remarketing, Youtube ads วิธียิงโฆษณาหากไม่มีเว็บไซต์ การใช้งานเครื่องมือ Google Ads วิธีตั้งค่าการใช้งานต่างๆ การเลือกรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสม กลยุทธ์วิเคราะห์ Keywords การวางแผนการจัดการโครงสร้างโฆษณา สอนทริคการตั้งค่า bid ให้โฆษณาถูก พร้อมสอนการเปิด Google Ads ผ่านคอมพิวเตอร์ การทดลองยิงโฆษณาผ่าน Google Ads พร้อมวิธีได้เครดิตยิงโฆษณาฟรี การวัดผลการโฆษณา และปิดท้ายด้วยวิธีการดูรายงานผลและเทคนิคการปรับแต่งโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณกรณ์กาญจน์ จ่างทอง
ตัวแทนบริษัท เซลสุกิ จำกัด

 

สำหรับการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ จ.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 วัน ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการคัดกรองผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ณ จุดทางเข้า และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกห้องอบรมและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม และสำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “Insight Facebook Advertising”5.8 MiB31
เรื่อง “Insight Google Advertising”15.3 MiB42
เรื่อง “LINE Official Account”63.3 MiB46
แบบฝึกหัด Facebook Campaign Planner52.4 KiB28
แบบฝึกหัด Google Advertising190.2 KiB28

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี