Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา”

(Success case) สถานประกอบการ ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา ต้นตำรับหมี่ผัดกระเฉดรายแรกของประเทศไทย สโลแกน สด สะอาด อร่อย สัมภาษณ์เจ๊ง้อและลูกสาวคุณลินดา บูรณะชน พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ต้องตามกระแส วางแผนกลยุทธ์ โดยการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Line@ Instragram Tiktok ทำให้มีลูกค้าสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยส่งอาหารถึงมือลูกค้าแบบอาหารกล่อง Delivery ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% จากการขายหน้าร้าน