กำหนดการ

แผนการจัดสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวนคน
1 29 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2563
หัวข้อการตลาด ในยุคดิจิทัล และเปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ LNW

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จ. ปทุมธานี

150
2 10 – 11 มีนาคม 2563 ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร 150
3 25 – 26 มีนาคม 2563

อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์

โรงแรมสองพันบุรี
จ.สุพรรณบุรี
150
4 7 – 8 เมษายน 2563

อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์

โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
จ.ชัยนาท
90
5 9 เมษายน 2563

อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์

โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท
จ.สิงห์บุรี
180