กำหนดการ

แผนการจัดสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวนคน
1 29 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2563
หัวข้อการตลาด ในยุคดิจิทัล และเปลี่ยนนักช้อปออนไลน์ ให้เป็นนักขายออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ LNW

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จ. ปทุมธานี

150
2 10 – 11 มีนาคม 2563 ปรับแผนการตลาดดิทัล 2020 สำหรับ SME ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร 150
3 29 มิถุนายน 2563 ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE OA

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร
4 1-3 กรกฎาคม 2563 Advance online Advertisting ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร
5 8-9 กรกฎามคม 2563
อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์
โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี