.วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ "โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562" จ.สุพรรณบุรี
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี
July 11, 2019
กําหนดการ CEOCosmetic : Operation Masterclass วางระบบหลังบ้าน ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ “ปิดทางเจ้งเปิดทางรวย ปั้นยอดสวยแบบมืออาชีพ” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
July 12, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.สุพรรณบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง “เพิ่มยอดขายสุดปังแบบมือโปร สําหรับร้านค้าออนไลน์” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ไร่จอมยุทธ์ จำหน่ายน้ำตาลอ้อยอินทรีย์

การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางที่สำคัญในปัจจุบัน ที่เสริมการขายและขยายขอบเขต
การทำธุรกิจให้กว้างขึ้น จึงได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณณัฐธนนท์ ปรัชาพิริยกรณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจ : บ้านไร่สุพรรณ จำหน่ายน้ำนมข้าวโพด

การอบรมครั้งนี้ ได้ทักษะและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณปรรณพัชร์ เกษโกวิท
ผู้ประกอบการธุรกิจ : นันทวรรณ จำหน่ายขนมตังเมกรอบ

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมารับความรู้ พร้อมได้รับเรื่องราวที่ดีด้านการตลาด
อยากให้ สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจเอสเอ็มอี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.สุพรรณีบุรี : คุณฐานิส ปลัดศรีช่วย
ผู้ประกอบการธุรกิจ : จำหน่ายหมี่กรอบนายกเต่า

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน
ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี และ สสว. ที่ให้โอกาสด้านการทำธุรกิจในครั้งนี้ถึงในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี