.วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ "โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562" กรุงเทพมหานคร
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.ปทุมธานี
August 7, 2019
งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.เพชรบุรี
August 14, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.ปทุมธานี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.ปทุมธานี กับหัวข้อเรื่อง “จับให้มั่น คั้นให้อยู่ กับพฤติกรรมผู้ซื้อยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม วชิระนาวา ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณช้อนทอง แซ่โง้ว
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ทรายแมว อุปกรณ์และอาหารสัตว์

เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ทำให้สิ้นค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น
และอยากให้ สสว.จัดอบรมเกี่ยวกับการตลาด

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณนันทนา ยอดพูล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ครีมจากเกาหลี ผลิตภัณฑ์เรเวียร์ 

เป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับตลาดออนไลน์
จะนำความรู้ไปใช้เพิ่มยอดขายและทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักต่อไป

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณชนิตา ชนะพล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ครีมทาผิว วิตามิน และสเปรย์ 

สนใจที่จะขายของผ่าน shopee เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหน้าใหม่
ได้เรียนรู้ตลาดออนไลน์ ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอบรมกับ สสว. อีก

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณสุพัตรา ชูสกุล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า 

ขอบคุณ สสว. ที่ทำให้ตื่นตัวในเรื่องตลาดออนไลน์
และอยากให้จัดอบรมเกี่ยวกับการเจาะตลาดลูกค้า รวมถึงตลาดต่างประเทศ

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี