.งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.ราชบุรี
งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.เพชรบุรี
August 14, 2019
ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า
September 4, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.ราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.ราชบุรี กับหัวข้อเรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” ณ ห้องมงกุฎ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรม WORKSHOP เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ ขายได้ทันทีบน Shopee” ซึ่งคุณต่อลาภ สมัครัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Experience ได้แนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้บริการบน SHOPEE ให้กับผู้ประกอบการ จ.ราชบุรี โดยทาง SHOPEE จะมีข้อห้ามของประเภทสินค้าที่ห้ามขายบน SHOPEE จากนั้นได้สอนกระบวนการขายสินค้าบน SHOPEE มีด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้นตอนในการซื้อขายบน SHOPEE ได้แก่ 1. ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินผ่านระบบ SHOPEE 2. SHOPEE ตรวจสอบยอดเงินชำระ พร้อมแจ้งเตือนออเดอร์ให้ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า 3. ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า พร้อมกดส่งสินค้า 4. สินค้าถึงผู้ซื้อ และผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า และ 5. SHOPEE โอนเงินเข้า Ma Wallet ของผู้ขาย โดยจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีของทางร้านโดยตรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมแนะนำวิธีการสมัครใช้งาน, วิธีการตั้งค่าการจัดส่งสินค้า, วิธีการขายสินค้า, การตั้งค่า My Wallet Air Pay สำหรับรับ-จ่ายเงิน, วิธีจัดการรายการขายสินค้า, วิธีการเปลี่ยนลิงค์ร้านค้า และวิธีการโปรโมทร้านค้า และปิดท้ายด้วยเรื่องการใช้งาน Seller Centre เครื่องมือที่ช่วยผู้ขายในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสินค้า การติดตามคำสั่งซื้อ การดูแลลูกค้า การวัดผลยอดขาย เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการเพิ่มยอดขายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ขายดีบนตลาด e-Commerce

คุณต่อลาภ สมัครัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Experience

ส่วนช่วงบ่ายพบการบรรยาย เรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” โดย คุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองกรรมการผู้จัดการ PMG Corporation Co.,Ltd. ได้มาสอนการวางเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิตอลที่ดีกับหลักการ SMART ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 5 ประการ คือ 1. Specific มีความเฉพาะเจาะจง ชันเจน 2. Metrics มีการวัดผลได้ 3. Action มีวิธีปฏิบัติ ทำได้จริง 4. Realistic มีความเป็นไปได้ และสอดคล้อง และ 5. Time มีระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ร้านค้าขายดีด้วย The Business Model Canvas เพื่อมาใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ สอนการสร้างเนื้อหาที่ดีด้วยหลัก 4P + V ประกอบด้วย 1. Photo ภาพสวย ดึงดูด สะดุดตา สื่อความหมาย 2. Present เนื้อหาทันเหตุการณ์ ตรงความสนใจ 3. Platforms ถูกที่ ถูกช่องทาง ถูกกลุ่ม เข้าถึงลูกค้า 4. Perfect ข้อมูลถูกต้อง กระชับ เข้าเป้าหมาย และ 5. Value มีคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์ และคุณค่าของแบรนด์ รวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Good Campaign, 5 อารมณ์ลูกค้า เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ เป็นต้น

คุณวีระยุทธ เชื้อไทย
รองกรรมการผู้จัดการ PMG Corporation Co.,Ltd.

สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smeonline.info หรือ www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook Page : SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทางส่งเสริมธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และสิทธิประโยชน์จาก สสว.

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง "การตั้งค่าการขนส่งและกระบวนการขนส่งสินค้า"7.8 MiB9356
เรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล”6.7 MiB373
เรื่อง “Seller introduction and Seller update Course”4.6 MiB5020
เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง”4.5 MiB509

 

 

ภาพถ่ายโดย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี