.สสว. ปลื้มโครงการ SME ONLINE ปี 3 ยอดขายทะลุ 325 ล้าน ลั่นยกระดับ ศักยภาพ SME ไทย พาผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์ระดับโลกอย่างมือ อาชีพ ตามแนวคิด DIGITAL TO GLOBAL (สยามโฟกัสไทม์)
สสว.ยกระดับศักยภาพ SME ไทยลุยตลาดออนไลน์ระดับโลก (NationTV)
September 27, 2019
สสว. ปลื้มโครงการ SME ONLINE ปี 3 ยอดขายทะลุ 325 ล้าน ลั่นยกระดับ ศักยภาพ SME ไทย พาผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์ระดับโลกอย่างมือ อาชีพ ตามแนวคิด DIGITAL TO GLOBAL (หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ)
September 27, 2019

สสว. ปลื้มโครงการ SME ONLINE ปี 3 ยอดขายทะลุ 325 ล้าน ลั่นยกระดับ ศักยภาพ SME ไทย พาผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์ระดับโลกอย่างมือ อาชีพ ตามแนวคิด DIGITAL TO GLOBAL (สยามโฟกัสไทม์)

สสว. ปลื้มโครงการ SME ONLINE ปี 3 ยอดขายทะลุ 325 ล้าน ลั่นยกระดับ ศักยภาพ SME ไทย พาผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์ระดับโลกอย่างมือ อาชีพ ตามแนวคิด DIGITAL TO GLOBAL (ชมคลิป)

แหล่งที่มา : สยามโฟกัสไทม์

สสว. ปลื้มโครงการ SME Online ปี 3 ยอดขายทะลุ 325 ล้าน ลั่นยกระดับ ศักยภาพ SME ไทย พาผู้ประกอบการลุยตลาดออนไลน์ระดับโลกอย่างมือ อาชีพ ตามแนวคิด Digital to Global

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00น. สสว.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี มรภ.สวนสุนันทา ม.เชียงใหม่ม.ธรรมศาสตร์ และ ISMED แถลงผลการดำเนินงาน SME ONLNE ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Globat ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี โรงแรม เคอะเบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน และมี ตัวแทนจาก 5 หน่วยงาน เข้าร่วม อาทิ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 สสว. ร่วมกับ 5 หน่วยงาน อบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือ มทร.ธัญรี รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก, มรภ.สวนสุนันทา รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก, ม.เชียงใหม่รับผิดชอบพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMED) รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ และ ม.ธรรมศาสตร์รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งยังได้บูรณาการความ ร่วมมือกับ e-Marketplace อีก 14 แห่งมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Lazada, Shopee, Thailandmall, Far-e, Kha-leang.com, Inwmall, Tarad.com,PCHome, Beautynista, Pinsouq, shopseason, Priceza, Wongnai และ Hungryhub

สำหรับโครงการ SME ONLINE ปี 2562 จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 โดยยอดรวมตั้งแต่เริ่ม โครงการปีที่1จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศกว่า 176,00 ราย สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 30,000 ร้านค้าและสร้างยอดขายได้มากกว่า 725 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและขึ้นจำหน่ายออนไลน์แล้วกว่า 375,00 ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เข้าร่วมโครงการ 5 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าสตรี, กลุ่มสินค้าของใช้ในบ้านสินค้าตกแต่งบ้านและอุปกรในครัวเรือน, กลุ่มสินค้าความงามและ สุขภาพ และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ครื่องประดับ”
ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ สสว.และ5 หน่วยร่วม เปิดการอบรมให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยกรถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติทั้งแบบ Onne, Oftine และ Workshop ฝึกปฏิบัติจริงแบ่งผู้ประกอบการได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่

กำลังเข้าสู่การทำธุรกิจออนไลน์กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์แล้วและพัฒนาศักยภาพ ให้มั่นคงยิ่งขึ้นและกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงสุคนทุกด้านพร้อมแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สสว. ได้นำประสบการณ์จากการดำเนินโครงการตลอด 3 ปีที่ผ่านมา รวบรวมและถอดรหัสความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมออกมาเป็น 5 Key Success Factor ผู้ประกอบการ SME เตรียมความพร้อมก่อนนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้แก่ BMC (Business Model Canvas) การวางพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี เป็นสิ่งจำเป็น เครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจและทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น Product Development การพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด Content Marketing I Story Teling การเล่าเรื่องราวของสินค้าและแบรนด์ มาเป็นจุดขายในการทำการตลาดในยุคของการแข่งกันสร้างเนื้อหา Operation & service หนึ่งในช่องทางการขายที่สำคัญก็คือ e-market place ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ประกอบการที่จะทำให้สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน Product Development การพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

Content Marketing / Story Teing การเล่าเรื่องราวของสินค้าและแบรนด์ มาเป็นจุดขายในการทำการตลาดในยุคของการแข่งกันสร้างเนื้อหา Operation & Service หนึ่งในช่องทางการขายที่สำคัญก็คือ e- market place ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ประกอบการที่จะทำให้สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง Digitat to Global เมื่อผู้ประกอบการประสบความสำเร็จจาก e-market place ในประเทศได้แล้ว ประตูสู่การขายสินค้าไปต่างประเทศ ผ่านช่องทาง e-marketplace ในต่างประเทศก็จะเปิดกว้างขึ้น เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดระดับโลกต่อไป ในปีนี้เราประสบความสำเร็จกับเป้าหมาย Digital to Gobal ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในทุกๆด้านให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ เปิดประสบการณ์แบบ Shortcut ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้บางส่วนสามรถปิดตลาดออนไลน์และส่งออกไปยัง จีน,อินโดนีเชีย, ลาว, กัมพูชา, ไต้หวัน บาเรนห์, ดูไบ, สหรัฐอเมริกาเป็นตันโดยในระยะเวลา3 เดือนที่สร้างยอดขายได้กว่325ล้านบาทแล้วถือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้มีความรู้ความเข้าใจที่นำไปปฏิบัติได้จริงและสามารถข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน”